Debatt om regjeringserklæringen:

Støre redd regjeringens inkluderingsdugnad er skummelt skalkeskjul

Jonas Gahr Støre kritiserte Erna Solberg som første mann ut i debatten om regjeringens politiske grunnlag. Les mer Lukk

Vi støtter inkluderingsdugnaden – hvis den ikke blir innpakking av en politikk for mer midlertidighet, mer utrygghet og svakere rettigheter for arbeidsfolk.

Det sa Ap-leder Jonas Gahr Støre som første mann ut i debatten om Solberg-regjeringens politiske grunnlag.

– Erna Solberg evner å bruke anerkjente honnørord. Men politiske honnørord blir hule hvis vi ikke ser politikk som følger dem opp. Vi ser at forskjellene øker, at det blir mindre attraktivt å være organisert og vi går mot en lærerkrise, listet Støre opp og la til:.

– Vi ser mer privatisering, at det norske eierskapet svekkes og distriktspolitiske virkemidler skal bygges ned.

– Det er ikke privatisering av velferden som har gitt vanlige arbeidsfolk et skikkelig sikkerhetsnett. Regjeringen vil gi private like vilkår som det offentlige. Det er en resept på privatisering, sa Støre.

Bakgrunnen er en utredning regjeringen har bestilt om like konkurransevilkår for private og offentlige aktører.

– Regjeringens privatisering kutter de ansattes pensjoner og hindrer innsyn i feil og mangler. Jeløyaerklæringen tar et skritt til høyre, konkluderer Støre.

Den fremste opposisjonslederen nevnte ikke med ett ord utenriks- og europapolitikk i sitt hovedinnlegg.

Følg debatten live her

– Ap må være glad for luksusboliger

– Ap som før har vært tilhengere av blandingsøkonomi der private barnehager og veientreprenører står for viktig produksjon, gjør dette til et fyord. Det ser ut som at Ap vil at det offentlige skal løse alle oppgaver. Det høres ut som dere gjør privat virksomhet til skjellsord, slo Høyres parlamentariske leder Trond Helleland tilbake.

Ap-nestleder Hadia Tajik tok opp oppslag om framvekst av luksusboliger for velstående eldre.

– Regjeringen snakker om valgfrihet for eldre. Hvordan kan flere luksusboliger for eldre bidra til det? spurte Tajik.

– At det blir lagt opp flere ulike modeller for eldreboliger, må også Ap støtte. Alt vi hører fra Ap, er en mistenkeliggjøring av det private, svarte Helleland.

De uorganisertes rett

Helleland ble også utfordret av Tajik og Støre på regjeringens politikk for fagorganisering, all den stund også regjeringen sier den ønsker et organisert arbeidsliv.

– Jeg har sett debatten om LOs manglende hell i å rekruttere nye arbeidstakere. Å gi regjeringen ansvaret for det, er et drøyt stykke, sa Helleland.

– Vi skal ikke undervurdere den enkeltes rett til å være uorganisert, og ha samme rettigheter som andre, la han til.

Til debatten har partiet Rødt fremmet et eget forslag til vedtak om at regjeringen skal fremme forslag for Stortinget om hvordan organisasjonsgraden kan økes, som en anerkjennelse av betydningen av at mange arbeidstakere velger å være fagorganisert.