Solveig Horne til konferanse mot Trumps abort-munnkurv

Statsråd Solveig Horne (Frp) deltar på kvinnehelsekonferansen, som har som mål å samle inn midler for å kompensere for kutt i USAs støtte til organisasjoner som informerer om abort. Les mer Lukk

Politikere fra en rekke land samles i Brussel torsdag i respons på den såkalte munnkurven om abort fra USAs president Donald Trump. Også Norge er representert. 

Konferansen Hun bestemmer kom i stand som svar på at USA kutter bistand til organisasjoner som tilbyr eller informerer om abort eller arbeider politisk for å endre abortlovgivningen. Beslutningen kalles gjerne global gag-rule, eller munnkurvregelen.

På initiativ fra en nederlandsk minister ble det satt i gang en giverkonferanse som skal kompensere for den amerikanske pengestøtten. Målet med konferansen er også å øke den politiske støtten til kvinnehelse.

Trumps beslutning vil innebære at det blir ytterligere 6,5 millioner uønskede svangerskap i løpet av perioden 2017-2020, hevder hjelpeorganisasjonen Marie Stopes International- som er en av organisasjonene som rammes av det politiske linjeskiftet.

Organisasjonen anslår videre at antallet utrygge aborter vil øke med 2,1 millioner og at 21.700 flere kvinner vil dø i denne perioden hvis man ikke klarer å sikre alternative midler.

Les også: Brende møter Tillerson i Washington

Norge gir ytterligere 85 millioner

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil tale munnkurvordren midt imot i sitt innlegg på konferansen.

– Norge er ledende på innsatsen for global helse og er blant de største giverne til likestilling og kvinnehelse. For at kvinner skal delta i samfunnet på lik linje med menn, må kvinner ha frihet til å bestemme over sin egen kropp, sier Horne til NTB.

Som svar på den amerikanske beslutningen, økte regjeringen bistanden til prevensjon, familieplanlegging og trygge aborter med 85 millioner kroner i år. Pengene kanaliseres gjennom FNs befolkningsfond og internasjonale, frivillige organisasjoner.

Les også: Politico: USA vurderer å forlate FNs menneskerettighetsråd

47.000 dør hvert år

Horne vil understreke at arbeid for seksuell og reproduktiv helse, inkludert arbeid for trygge aborter, er viktig for Norge. Regjeringen arbeider for å mobilisere internasjonal støtte og for å sette områdene på den politiske dagsordene for å nå bærekraftmålene i 2030, opplyser hun.

– Satsing på jenters utdanning er også en satsing på reproduktiv helse og befolkningsplanlegging, sier barne- og likestillingsministeren.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør om lag 47.000 kvinner hvert år som følge av farlige aborter, og nær sju millioner kvinner trenger medisinsk behandling som følge av utrygg abort. Mer enn 225 millioner kvinner ønsker tilgang til prevensjon, men har ikke dette i dag.

Ap: Måtte presses

Arbeiderpartiet mener Horne og regjeringen har vært ganske motvillige i denne saken, og at likestillingsministeren nå kommer halsende etter.

– Lenge var det uklart om Norge i det hele tatt skulle delta, og likestillingsministeren ble presset hardt på dette da hun var i Stortingets spørretime nylig, sier Aps kvinnepolitisk talskvinne Anniken Huitfeldt til NTB.

Hun viser til at bistand til abort og prevensjon er kuttet gjennom flere år, og at regjeringen er utfordret på man vil gjenopprette nivået. Dessuten stiller hun spørsmål om hvorfor Norge ikke er med blant arrangørene, slik Danmark og Sverige er.

– Det er så sterke motkrefter på dette området i verden, det er kontroversielle spørsmål. Det er viktig å ta ordet i internasjonale fora, sier Huitfeldt, som selv skal delta på konferansen torsdag.

Hun forventer at utenriksminister Børge Brende (H) vil jobbe videre for å vektlegge temaet i politiske sammenhenger.