SV og Venstre vil skille kirke fra grunnlov

Kong Harald under edsavleggelsen i Stortinget etter kong Olavs død i 1991. Stortingspresident Jo Benkow gir her dokumentene til kong Harald. Foto: Inge Gjellesvik / NTB scanpix Les mer Lukk

Venstre og SV vil jobbe for å fjerne bindingen mellom kirken og Grunnloven i paragraf 16. Dessuten vil de ta bort Kongens bekjennelsesplikt i paragraf 4.

I paragraf 16 står det at «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten», mens paragraf 4 slår fast at «Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion». Dette vil nå SV og Venstre ha bort, skriver Vårt Land.

– Når stat/kirke-forlik er gjennomført og skritt er tatt i å avvikle statskirkeordningen, er det også grunn til å vurdere de siste restene av den, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Et land som setter trosfriheten høyt, må selv jobbe for at grunnloven skal likestille alle, sier stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

SV ønsker også å fjerne paragraf 2, «verdiparagrafen», som slår fast at «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv». Partiet vil også fjerne delen av monarkens edsavleggelse der det bes om hjelp fra Gud. Partiet vil at påtroppende monark, kronprins Haakon eller hans barn, skal sverge livssynsfri troskap til «konstitusjonen og lovene».