Politiet, Nav-kontorer og høyskoler kan bli rammet av streik

Your browser doesn't support HTML5 video.

Riksmekleren: - Vi nærmer oss kjernen i stridsspørsmålene Les mer Lukk

Partene i statsoppgjøret har sagt seg villige til å fortsette samtalene hos Riksmekleren også etter midnatt. Lykkes ikke meklingen, blir det storstreik.

Faren for streik regnes i år som stor. Fristen utløper ved midnatt, men riksmekler Nils Dalseide venter at samtalene vil fortsette til godt utpå morgenkvisten.

– Vi har arbeidet med alle spørsmål kontinuerlig i tre dager nå, og vi nærmer oss å se et større landskap og å komme til kjernen av uenigheten. Så vi er noe nærmere å se om det lar seg gjøre å finne en løsning enn vi har vært før i dag, sa han til NTB ved 23-tiden onsdag kveld.

– Med en konstruktiv dialog kan vi arbeide lenge med å lete etter en løsning før vi eventuelt må konstatere at vi ikke får det til, fortsatte han.

Langt unna skisse

Riksmekleren understreker at det gjenstår mye arbeid før det kan bli aktuelt å legge fram en skisse.

En rekke offentlige tjenester blir rammet hvis det blir storstreik i staten fra torsdag morgen.

Tre hovedsammenslutninger – LO Stat, Unio Stat og YS Stat – forhandler med motparten i staten. Forhandlingene skjer ved at en engere krets med to representanter fra hver side pluss to fra Riksmekleren, samt en referent sitter samlet.

Utvalget på ni personer drifter forhandlingene framover og tar med utspillene tilbake til sine delegasjoner.

Eksamen kan ryke

Til sammen 5.560 ansatte kan være i streik fra første uttak. Blant annet vil Nav-kontorer i Oslo og Mo i Rana bli rammet. LO tar dessuten ut en rekke administrativt ansatte i departementer og direktorater.

Eksamen kan muligens ryke for mange av landets studenter, om det blir streik. Flere hundre Unio-medlemmer ved høyskoler og universiteter står streikeklare.

– Vi har ønsket å gå bredt ut, og streikeuttaket representerer de gruppene som Unio representerer. Samtidig har vi lagt vekt på at liv og helse ikke skal stå i fare, men at det vil merkes på arbeidsgiversiden, sier Kjetil Rekdal, andre nestleder i Unio.

Skattekontorer vil også bli rammet, men det er ingen fare for skattepengene. Derimot handler det om skatterevisorer som jobber med virksomheter.

Streikeklare politifolk

Over 700 politifolk over hele landet vil også bli tatt ut dersom det blir streik. Rekdal understreker at det ikke vil ha noen konsekvenser for folks sikkerhet.

– Det som vil bli berørt, er etterforskning, vaktberedskap, uttransportering og sivilrettslige oppgaver, sier han.

YS Stat tar ut 400 medlemmer i første uttak. De aller fleste er administrativt ansatte i departementene. Men fra lørdag morgen kan også tollere på Oslo lufthavn Gardermoen være i streik.

Dessuten er det varslet at medlemmer fra fengsler og kriminalomsorgen vil bli tatt ut dersom streiken trappes opp fra mandag.

To, tre eller fire løsninger

Årets oppgjør regnes som særlig krevende fordi det handler om prinsipper og ikke penger. Staten krever en fullstendig revisjon av lønnsoppgjøret, med det mål at nesten all lønnsdannelse skal tas lokalt. Det har de tre hovedsammenslutningene LO stat, Unio og YS gått imot. Et annet sentralt spørsmål er om arbeidstakerne skal ha rett til å streike ved eventuelle pensjonsforhandlinger neste år.

Staten har tidligere inngått en egen tariffavtale med den fjerde av hovedsammenslutningene i staten, Akademikerne. Et spørsmål i meklingen er om de tre gjenværende partene vil stå sammen eller ikke. Det kan bli alt fra to til fire tariffavtaler, avhengig av hvordan utfallet blir. Dalseide sier et naturlig utgangspunkt er å finne noe flest mulig kan slutte seg til.

– Og det er også fornuftig at avtalene ikke blir for forskjellige, rent gjennomføringsmessig, sier han.