EUs overnasjonale domstol med banebrytende dom:

EU-domstolen setter dansk lov til side - med tilbakevirkende kraft

EU FORAN NASJONALE LOVER: Arbeidsgivere som følger nasjonal lov, kan mange år etterpå bli dømt etter et annerledes EU-lovverk, ifølge ny prinsippavgjørelse i EU-domstolen i Luxembourg. Norge og EØS neste? Les mer Lukk

Danske personer og bedrifter som opptrer i henhold til dansk lovgivning, kan i ettertid bli dømt av EU-domstolen etter EUs lovverk.

Det er den prinsipielt oppsiktsvekkende avgjørelsen EU-domstolen i Luxembourg kom med forrige uke.

Stridens kjerne dreier seg om en 60-åring som ble oppsagt i 2009, har rett til tre måneders etterlønn eller ikke. Firmaet tapte i en rettssak i Danmark mot den nå avdøde mannen, men anket til dansk høyesterett.

Høyesterett ba så EU-domstolen avklare det prinsipielle spørsmålet om EU-retten trumfer danske lover også i en slik sak som denne, en strid mellom private interesser.

EU-domstolen slår nå fast at også i private rettstvister settes danske lover til side hvis EU har andre bestemmelser.

Les også: Konservative EU-tilhengere fikk gavepakke av EU-domstolen i dag

Hjelper ikke å følge loven

EU-domstolen uttaler seg ikke om EØS, men gjennom EØS-avtalen er det kjent at også Norge må følge EU-retten i arbeidslivet.

– En het potet, kommenterer Jens Kristiansen, professor i arbeidsrett ved Københavns Universitet i Fyens.dk.

«Selv om du som arbeidsgiver innretter deg i overensstemmelse med dansk lovgivning og dansk rettspraksis, kan du likevel ha gjort noe galt, som du kan komme til å svi for økonomisk. Det er det prinsipielle,», sier professoren.

Les også: EFTA-domstolen går mot havnearbeiderne i Holship-strid

Lovlydige bedrifter kan få millionsmell

Den danske regjeringen påpekte i sitt innlegg at saken reiser det prinsipielle spørsmålet om EU-retten kan anvendes til å pålegge private arbeidsgivere en etterbetaling ved oppsigelse, selv om arbeidsgiveren er fritatt for det etter nasjonal rett.

Jyllands-Posten skriver at dommen kan få store økonomiske virkninger for danske selskaper, og trekker fram en oppsigelsessak fra 2005 ved selskapet TDC. Der ventes nå millionkrav i fleng fra oppsagte fra mange år tilbake.

Les også: Ukentlig arbeidstid på 84 timer lovlig ifølge EU-direktiver