Vil frata seksualforbrytere deres britiske statsborgerskap

Onsdag ble disse seks personene dømt for seksualforbrytelser mot tenåringsjenter i Rotherham. Mennene er britisk-pakistanske brødre. Fra toppen til venstre: Arshid Hussain, Bannaras Hussain, Basharat Hussain, Shelley Davies, Karen MacGregor og Qurban Ali. Les mer Lukk

Innenriksdepartementet i Storbritannia ser nå på muligheten for å sende seksualforbrytere med doble statsborgerskap ut av landet. 

Det ble for to år siden vedtatt en antiterrorlovgivning i Storbritannia, som gjorde det lettere å frata terrorister og terrorsympatisører deres britiske pass, såfremt de hadde doble statsborgerskap, skriver TV 2.

Innenriksminister i Storbritania, Theresa May, ser nå på muligheten for å frata seksualforbrytere med doble statsborgerskap, deres britiske pass. Les mer Lukk

Innenriksminister i Storbritannia, Theresa May, ønsker nå å utvide lovgivningen fra 2014 til også å gjelde seksualforbrytere med to statsborgerskap, avslører Independent.

Les også: Nærmere 10.000 har fått norsk statsborgerskap i år

Britisk-pakistanske brødre dømt

Forslaget kommer opp i forbindelse med at seks kvinner og menn tidligere denne uken ble dømt for seksualforbrytelser mot unge jenter i byen Rotherham i South Yorkshire i England. Personene skal blant annet ha tvunget tenåringsjenter til prostitusjon, voldtekt og seksuelle overfall.

Fire av de dømte forbryterne er britisk-pakistanske brødre.

Det britiske innenriksdepartementet ser nå på muligheten for å frata dem deres britiske statsborgerskap, for så å deportere dem til Pakistan, skriver avisen.

Les også: Regjeringen skjerper krav til norsk statsborgerskap

Klagd inn til EMD

I 2012 ble Shabit Ahmed (63) dømt til 22 års fengsel for å ha utført grove seksuelle forbrytelser i Storbritannia. Han skal blant annet ha dopet ned jenter ned i 13-års alderen for å «sende dem rundt for sex».

I forrige uke måtte Ahmed, som opprinnelig er fra Pakistan, møte i retten, fordi departementet ønsker å frata ham hans britiske pass, og sende ham ut av landet.

Ahmed, som har hatt britisk statsborgerskap siden han var 14 år, har nå klaget inn forholdet til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), skriver TV 2.

En talsmann fra Innenriksdepartementet i Storbritannia sier i et intervju med Sky News at et statsborgerskap ikke er en rettighet, men et privilegium. Han påpeker at om det er offentlighetens beste, kan departementet frata enkeltpersoners statsborgerskap.

Les også:

22,5 prosent av seksualforbryterne dømt i 2015 var innvandrere

Kjente seksualforbrytere har forgrepet seg på mindreårige asylsøkere

Nesten 400 ble dømt for seksualforbrytelser i fjor