Konkurransetilsynet vurderer å stanse dansk oppkjøp av Hansa Borg

Hansa Borg bryggeri kan bli danskeid, men først må Konkurransetilsynet vurdere risikoen for svekket konkurranse på sidemarkedet. Les mer Lukk

Konkurransetilsynet vurderer å stanse danske Royal Unibrews oppkjøp av Hansa Borg Bryggerier fordi de frykter svekket konkurranse på sider-markedet.

Det er særlig konkurransen innenfor sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke, såkalt «FAB», tilsynet er interessert i, skriver E24. Derfor har de bedt dagligvaregruppene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 om å svare på en rekke spørsmål om markedet, innkjøp og forhandlinger.

Hansa er en av de største siderleverandørene i Norge og har blant annet sidermerket Grevens. De leverer også smakstilsatt drikke som Bulmers og Bacardi Breezer.

Det var i januar at det danske drikkevarekonsernet Royal Unibrew meldte at de hadde avtalt å kjøpe 75 prosent av aksjene i Hansa Borg Bryggerier og med det bli eneeier av selskapet. Oppkjøpet ble verdsatt til 3,3 milliarder kroner.

Allerede da varslet det danske selskapet at de måtte ha godkjenning fra myndighetene til å kjøpe Hansa Borg. I mars sendte Konkurransetilsynet et 25-dagersvarsel til aktørene om at tilsynet ser videre på sammenslåingen, noe som ga dem nye 55 nye dager til å se på saken før de må bestemme seg.

– Vi kan ikke bare ut fra det som står i meldingen beslutte om sammenslutningen bør stanses eller ikke, så da er det naturlig å høre med dem som er berørt, sier fungerende avdelingsleder Beate Berrefjord for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet må avgjøre om de skal gå videre med saken innen 13. mai.