Esa godkjenner hastetiltak for å kontrollere fugleinfluensa-utbrudd i Rogaland

EØS-tilsynet Esa har godkjent hastetiltakene som norske myndigheter iverksatte for å få kontroll på et utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland.

Tiltakene omfatter blant annet å etablere verne- og overvåkingssoner rundt den aktuelle gården hvor sykdommen ble påvist tidligere denne måneden, skriver tilsynsorganet i en pressemelding.

EØS-reglene krever at Esa godkjenner slike tiltak for å sikre dyrevelferden samt å unngå at handel innenfor EØS-området blir påvirket mer enn nødvendig.

Den siste tiden er det bekreftet tilfeller av fugleinfluensa hos to besetninger med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland. Alle de 7.500 hønsene i hver av de to besetningene er avlivet.