Norge og Storbritannia ble ikke enige om fiske

Norge klarte ikke å bli enige med Storbritannia om en fiskekvoteavtale for 2021. Samtalene er avsluttet.

– Brexit har utvilsomt skapt en rekke utfordringer for norsk fiskerinæring. Det har vist seg svært vanskelig å få til en avtale med Storbritannia om soneadgang og kvotebytte for 2021. Når det gjelder gjensidig adgang til å fiske i hverandres farvann på felles bestander, var avstanden for stor til at vi kom til enighet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Norge har inngått avtaler med EU om Nordsjøen og Skagerrak. I tillegg ble EU, Norge og Storbritannia i mars enige om forvaltningen av bestandene de deler i Nordsjøen. Men de bilaterale samtalene med britene lyktes altså ikke.