Forening varsler gruppesøksmål mot alarmselskaper

Konkurransetilsynet ila i november alarmselskapene Verisure og Sector Alarm et gebyr på til sammen 1,2 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Les mer Lukk

En forening varsler at de vil gå til søksmål på vegne av nordmenn som var boligalarmkunder hos Sector Alarm og Verisure mellom 2011 og 2017.

Foreningen Alarmkundeforeningen mener at alarmselskapene gjennom ulovlig prissamarbeid har overfakturert kundene mellom 1 og 2 milliarder kroner, og de krever dette tilbakebetalt til kundene.

Det varslede søksmålet kan inkludere rundt 400.000 kunder.

I november ble selskapene ilagt gebyr på over én milliard kroner fra Konkurransetilsynet for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer. Sector Alarm har vedtatt sin bot, mens Verisure har varslet at de vil anke Konkurransetilsynets vedtak.

Ifølge Finansavisen er selskapet Therium med på gruppesøksmålet. Selskapet finansierer rettssaker for sakssøkere som mener de har en god sak, men som ikke har råd eller vil ta risiko med å finansiere søksmålet selv. Therium får dermed også en prosentandel av erstatningsutbetalingen om saksøkerne vinner fram, skriver avisen.

Overfor avisen opplyser de to alarmselskapene at de ikke er kjent med noe gruppesøksmål, og at de derfor ikke kan kommentere opplysningene.