Solberg: Vil legge fram melding for Stortinget når pandemien er over

Statsminister Erna Solberg i Stortinget for å redegjøre om Koronakommisjonens rapport og regjeringens videre oppfølging av denne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding når pandemien er over. Meldingen blir blant annet basert på Koronakommisjonens sluttrapport, sier statsministeren.

– Når pandemien er over, vil vi gå grundig gjennom organisering, beredskapsplaner og regelverk. Basert på dette og kommisjonens sluttrapport, vil regjeringen legge fram en melding for Stortinget, sa statsministeren da hun redegjorde for Koronakommisjonens rapport i Stortinget mandag.

– Vi er fortsatt i en pandemi, og vi vil ikke endre rammene for krisehåndteringen midt under en krise. Likevel ser vi at det er en del av det kommisjonen påpeker, som vi allerede har gjennomført, eller kan gjennomføre raskt, la hun til

14. april la Koronakommisjonen fram sin rapport om myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen konkluderte med at myndighetenes håndtering samlet sett har vært god, men at de ikke var godt nok forberedt da pandemien kom.