Eget coronasertifikat kan bli aktuelt for vaksinerte og immune

Regjeringen jobber med å utarbeide et eget coronasertifikat til nordmenn som er vaksinerte eller immune mot covid-19. Det kan også bli aktuelt med egne råd som kun vil gjelde for fullvaksinerte. Les mer Lukk

Nordmenn som er vaksinert eller har immunitet etter sykdom, kan få et coronasertifikat, sier statsministeren. Det jobbes også med egne råd for fullvaksinerte.

– For å kunne dokumentere at vi er vaksinert, at vi har tatt en coronatest, eller har naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19, jobber vi nå med å lage et coronasertifikat, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun peker på at den norske løsningen vil være i tråd med EUs digitale Grønne Sertifikat. Det har vært en klar ambisjon fra EU og WHO at den europeiske løsningen skal være tilpasset en internasjonal løsning.

– Regjeringen utreder om en forenklet utgave av et coronasertifikat også kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus, sier statsministeren.

Hun legger også til at regjeringen vurderer nye råd som er tilpasset alle nordmenn som er fullvaksinert mot covid-19.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er i gang med å vurdere kunnskapsgrunnlaget og vil oppdatere sine råd så snart det er forsvarlig. Det kan for eksempel være aktuelt å åpne opp for fritak fra hjemmekontor og at en husstand kan få besøk av flere.

– Vi må også se på reglene for smittekarantene, innreisekarantene og ventekarantene for dem som er vaksinert. Dette vil vi altså komme tilbake til, sier hun.