141 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus – tolv flere enn søndag

Mandag var 141 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på tolv pasienter fra dagen før.

14 av pasientene får respiratorbehandling. Det er like mange som dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt mandag.

125 av coronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst, åtte er innlagt i Helse vest, seks er innlagt i Helse Midt-Norge og to er innlagt i Helse nord.

Mandag var det registrert 47.059 coronasmittede personer her i landet, ifølge foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).