Nytt oljefunn vest for Fram-feltet i Nordsjøen

Equinor har funnet gass og olje i Swisher-prospektet som ligger rundt 7 kilometer vest for Fram-feltet, og 130 kilometer nordvest for Bergen.

Det er boreriggen West Hercules som har funnet forekomstene etter boring i tre letebrønner.

Funnet har beregnede utvinnbare ressurser på mellom 2–6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 13–38 millioner fat oljeekvivalenter, melder Equinor.

I Swisher-prospektet har Equinor partnerne Petoro AS og Wellesley Petroleum AS.

– Dette gir en god indikasjon på at det fremdeles er mulig å påvise nye lønnsomme ressurser som kan dra nytte av eksisterende infrastruktur på norsk sokkel, sier Nick Ashton, letedirektør for norsk sokkel i Equinor.