Hareide i møte om flomberedskap – frykter raskt væromslag

Flom, ras og solslyng kan påvirke togtrafikken framover. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Les mer Lukk

Et raskt væromslag kan skape flom etter den snørike og kalde vinteren og våren. Onsdag ble samferdselsminister Knut Arild Hareide orientert om det som venter.

Møtet med Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen var et koordineringsmøte der Hareide ble orientert om arbeidet som er gjort for å redusere skader og andre konsekvenser flom- og rasfaren kan gi.

– Vi er bedre forberedt enn noen gang, både på bane og vei, sa Hareide til NTB etter møtet.

De tre aktørene opplyste Hareide om at private grunneiere også må være bevisste på det som kan komme ved å gjøre sine forholdsregler.

På Ofotbanen er det ekstremt mye snø som kommer til å smelte. Det er også uvanlig store snømengder på Saltfjellet langs Nordlandsbanen og på høyfjellet langs Bergensbanen. Gudbrandsdalen og Mjøsa er utsatt, og flom i Glomma kan få konsekvenser for Solørbanen og Kongsvingerbanen ned til Fetsund, opplyser Bane Nor i en pressemelding.

Gjort en rekke tiltak

Snøsmeltingen har ikke kommet ordentlig i gang i fjellet, og et plutselig væromslag til varme dager og kanskje også regn vil medføre stor fare for flom og ras.

Stikkrenner og tunneler er blant annet sjekket for at vannet skal få fri passasje.

– Siden forrige storflom har vi gjort en rekke tiltak på for eksempel Dovrebanen og Voss til Bergen. Vi er veldig mye bedre stilt enn vi var tidligere. Så har vi vår beredskap med værvakter på alle strekninger, som følger med og gjør vurderinger om hva vi kan gjøre, sa infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes i Bane Nor til NTB.

Aarnes sier at strekninger på Nordlandsbanen har størst sannsynlighet for å bli stengt på grunn av store snømengder.

Sommervarmen kan også gi solslyng – når stålet i jernbaneskinnene utvider seg på grunn av varme.

Ekstreme snømengder

Flere steder er det mer snø enn det har vært på 60 år. Vårflommen kan med andre ord bli ekstra stor. Det er meldt varmere vær, som gir økende fare for flom.

– Spesielt i Nord-Norge har det vært heftig vinter i år. Mye ras og mye uvær. Mange stengte fjelloverganger har vi hatt i hele vinter, sier avdelingsdirektør i Vegvesenet Nils Karbø, som sier at elvene fort kan gå over sine bredder.

– Det kan skje. Vi gjør så godt vi kan for å hindre at det skjer ved å holde vannveier åpne ved å renske stikkrenner og kummer. Og ved å ha god dialog med lokale aktører.

Karbø opplyser at Vegvesenet har fullt mannskap til det som kan bli en krevende tid.

– Mange er nervøse

Beboere i flere norske kommuner har de siste dagene fått brev med varsel om å rydde ut av kjellerne sine, opplyser konsulentselskapet Cowi i en pressemelding.

– Det er mange som er nervøse nå. Det er med god grunn man advarer sterkt mot vårflommen i år. Vi har opptil tre ganger så mye snø som det som er vanlig på denne tiden. Noen steder må vi 60 år tilbake i tid for å finne tilsvarende snømengder. Får man en kraftig nedsmelting nå, så blir det flom, sier skredekspert Johannes Vik Seljebotn i Cowi.

Også på Østlandet er det stor fare for flom. Aarnes i Bane Nor opplyser om at Gudbrandsdalslågen og ved Mjøsa følges det godt med.