Valgte å svindle Nav for uførepensjon mens han jobbet i sitt eget firma

«Han unnlot å opplyse at han jobbet som selvstendig næringsdrivende i sitt enkeltpersonforetak», heter det i tiltalen. Les mer Lukk

Fikk utbetalt over 800.000 kroner som han ikke hadde krav på.

Ifølge tiltalen skal mannen 60-årene i perioden fra januar 2012 til april 2016 forledet ansatte i Nav til å foreta urettmessige utbetalinger til ham.

Dette ved at han i periode fram 2012 til 2014 framsatte krav om uførepensjon og krav om uføretrygd i 2015 og 2016.

«Han unnlot å opplyse at han jobbet som selvstendig næringsdrivende i sitt enkeltpersonforetak», heter det i tiltalen.

Mannen har drevet i byggebransjen og fikk utbetalt penger som han ikke hadde krav på.

Da mannen møte i Stavanger tingrett erkjente han delvis straffskyld etter tiltalen.

Fikk 100 prosent uførepensjon

Mannen sendte inn krav om uførepensjon i juli 2001. I slutten av november samme år fikk han innvilget dette. I vedtaket framgår det at han fikk 100 prosent uførepensjon og at det som den gang het «trygdekontoret» at evnen hans til å utføre inntektsgivende arbeid var varig nedsatt med 100 prosent på grunn av varig sykdom.

I vedtaket fikk han også beskjed om at han kunne tjene opp til folketrygdens grunnbeløp årlig og i senere brev at han måtte varsle Nav dersom det var en endring i inntekt.

Stavanger tingrett la til grunn at han hadde en inntekt på 205.868 kroner i 2012, 99.067 kroner i 2013, 459.546 kroner i 2014 og 227.856 kroner i 2015.

LES OGSÅ: Nav krever 1,1 millioner kroner i erstatning fra 73-åring

Hadde plikt

Stavanger tingrett kom til at mannen ikke har opplyst til Nav at han arbeidet, til tross for at hadde plikt til å gjøre det.

Mannen har selv forklart at han i den aktuelle perioden har administrert virksomheten, foretatt markedsføring, gjort besiktigelse av aktuelle arbeidsoppdrag, beregnet tilbud/anbud, administrert innleide håndverkere og selv utført diverse håndverksarbeid. I tillegg har kjøpt og transportert materialer.

LES OGSÅ: Forstod ikke hvorfor Nav ville vite hvor mye han jobbet

Vinnings hensikt

Retten kom til at det var bevist at han forsettlig og i uberettiget vinnings hensikt hadde fått utbetalt 801.804 kroner som han ikke hadde krav på.

Mannen forklarte i retten at han ikke forsto dette, men retten kom til at dette falt på sin egen urimelighet at mannen trodde at han kunne motta uførepensjon/uføretrygd, som han mottok fordi Nav la til grunn at han var 100 prosent ufør, samtidig som han hadde betydelig næringsinntekt fra eget firma i flere år.

Mannen var også tiltalt for å ha gitt falsk forklaring til offentlig myndighet.

LES OGSÅ: Jobbet i oljebransjen og valgte å svindle Nav

Skulle frifinnes

Stavanger tingrett kom til at han skulle frifinnes for dette tiltalepunktet – da han ikke har gitt noen opplysninger i det hele tatt.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten til grunn at mannen i utgangspunktet skulle vært dømt til fengsel i elleve måneder.

Samtidig la retten vekt på at saken var blitt gammel uten at mannen kan lastes for dette.

Dermed ble straffen ni måneders fengsel der fem måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

(Artikkelen er først publisert av Roganytt/Dagsavisen)