Brann i gjenvinningsanlegg fortsetter

Your browser doesn't support HTML5 video.

Brann hos avfallsfirma i Vestfold – naboer evakueres Les mer Lukk

Brannen i Revacs gjenvinningsanlegg i Re kommune vil fortsette gjennom natten, ifølge vakthavende brannsjef Einar Flogeland.

Brannvesenet trakk røykdykkerne ut av det brennende bygget søndag kveld i påvente av at deler av det massive betongtaket skal rase.

Da brannen gikk inn i sin 14. time, slo vakthavende brannsjef Einar Flogeland fast at det sannsynligvis kommer til å brenne gjennom natten. Brannen ble meldt like over klokka 7 søndag morgen.

Venter på takras

– Vi sliter med at bygningen er veldig ustabil, og vi er blitt forespeilet at deler av bygningen kommer til å kollapse ganske snart, sa brannsjef Per Olav Pettersen noe tidligere søndag kveld.

Brannvesenets plan om å rive noen av veggene for å komme bedre til, måtte droppes fordi det var for farlig. Folk og maskiner ble trukket vekk. Pettersen håper at det skal bli lettere å komme til og slukke når bygningen er delvis rast.

Forurenser vannet

Brannen har ført til at forurenset slukkevann har rent ut i Aulivassdraget fra et basseng der slukkevannet skulle samles opp. Lekkasjen ble varslet i 18-tida.

– Vi vet ikke omfanget. Det er lagt ut sand for å prøve å filtrere vannet, sa fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui til NTB.

– Rett etter klokka 19 opplyste Revac at de har klart å dra til en ventil enda mer, så nå skal det være stengt, sier Flogeland ifølge en oppdatering på Vestfold brannvesens Facebook-side.

Rui opplyser at det er blitt tatt vannprøver, men at disse ikke vil bli analysert før mandag. Inntil videre blir bøndene bedt om å la være å bruke vannet fra Bjunebekken, Storelva og Aulivassdraget.

Fiskedød og ødelagt avling

Tiltaket med et basseng for avrenning ble satt inn etter en storbrann ved samme anlegg i 2014. Det førte til at drikkevannet i området ble forurenset og fiskedød i vassdraget. Forurensningen ødela dessuten avlingen for to gårdbrukere. Resultatet ble en rettssak der daværende daglig leder og to styremedlemmer ble dømt til fengsel, og Revac måtte betale en bot på 2,8 millioner kroner.

Aulivassdraget renner helt ned til Tønsberg, hvor det munner ut i naturreservatet Ilene.

– Hvis det er en forurensning, er vi bekymret for dyrelivet, sier Rui.

Ber folk være beredt

Brannen herjer i en bygning med oppkvernede elektriske produkter og mye plast. Brannen spredte søndag tjukk, giftig røyk, som var synlig på lang avstand. Tre personer som var på jobb i anlegget, måtte tas hånd om av helsepersonell etter at de pustet inn røyk.

Fire personer som bor nær anlegget, ble dessuten evakuert søndag formiddag. Senere snudde vinden, og det ble besluttet å evakuere 150–180 boliger i Linnesfeltet. Dette tiltaket ble avblåst da vinden snudde på nytt.

– Imidlertid ber politiet beboere i området om å være beredt på å kunne evakuere i løpet av kvelden og natten hvis brannen skulle blusse opp på ny, heter det i en pressemelding fra politiet.

Folk i området blir fortsatt oppfordret til å holde vinduer og dører lukket.

Får hjelp

Brannsjef Bjørn Olav Pettersen roser samarbeidet med mannskapene fra Larvik, Sandefjord, Stokke og Drammen – som sammen med Vestfold brannvesen har sørget for en bemanning på vel 60 brannfolk.

Sivilforsvaret har bistått med telt og drikkevann. De er også ute og følger med på at ikke nedfall fører til branner i terrenget rundt. Et brannfly er dessuten jevnlig ute på overvåkingstokt.