Oppgjøret mellom Akademikerne og staten går til mekling

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet går over til riksmekleren, opplyser Akademikerne i en pressemelding mandag kveld.

– Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sier Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam i pressemeldingen.

Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør med krav om reallønnsvekst og forenkling av lønnssystemet. Den økonomiske rammen er ett av flere punkter som nå blir gjenstand for mekling, opplyses det.

I statsoppgjøret forhandler YS, Unio, LO Stat og Akademikerne med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Allerede natt til søndag brøt de tre førstnevnte forhandlingene, mens Akademikerne etter planen skulle forhandle videre til fristen midnatt.