Strid om afghansk familie satt i kirkeasyl eller ikke

Biskop Halvor Nordhaug er opprørt over at politiet har hentet ut en familie fra kirkeasyl. Les mer Lukk

Biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug er svært opprørt over at politiet har hentet en afghansk familie ut av kirkeasyl. – De var ikke i kirkeasyl, sier politiet. 

– Det er mye jeg reagerer på. For det første er det svært kritikkverdig at politiet ikke respekterer kirkeasylet. Det er et brudd på den praksisen som har vært, og på retningslinjene fra Justisdepartementet, sier Nordhaug til NTB.

PU:- Ikke kirkerom

Politiets utlendingsenhet (PU) hevder på sin side at bygget til den frikirkelige menigheten Nytt Liv på Fitjar i Hordaland, der trebarnsfamilien hadde søkt tilflukt, ikke lenger er et kirkerom.

Ifølge leder ved seksjon for identitetsfastsettelse i PU, Håvard Bekk, har bygningens funksjon vært avgjørende for politiets vurdering i forkant av pågripelsene.

– Opplysningene om bygningens funksjon er stadfestet ved hjelp av ulike kilder, herunder politioperative metoder, opplyser han til NTB.

Han slår fast at boligen som personene har bodd i, ikke er et kirkebygg.

– Det eies av Frimenigheten Nytt Liv. Etter politiets opplysninger har det tidligere vært brukt til forsamlingshus for Nytt Liv. Siden april 2017 har husets funksjon vært bolig for de nå pågrepne personene. Vi gjør konkrete vurderinger i hver enkelt slik sak opp imot Justis- og beredskapsdepartementets retningslinjer fra 1999. Vår vurdering er at dette huset ikke omfattes av retningslinjene, sier han.

Ifølge retningslinjene fra Justisdepartementet skal også kirkebygg tilhørende trosretninger utenfor den norske kirken respekteres. «Av respekt for kirken er det som hovedregel ikke aktuelt for politiet å gå inn i kirker og bedehus», heter det.

Bakgrunn: Politirazzia mot familie som satt i kirkeasyl

– Ingen tvil

Biskopen i Bjørgvin er sterkt uenig i PUs vurdering.

– Det er ingen tvil om at familien var i kirkeasyl, slår Nordhaug fast og peker på at menighetshuset til Nytt Liv er tydelig merket.

– Det holdes regelmessig møter her, senest kvelden før politiet aksjonerte. Dette må betraktes som et forsamlingshus for denne menigheten. For dem er dette å ligne med det en kirke er i Den norske kirke, sier han.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) ble varslet i forkant av aksjonen, opplyser Justisdepartementet til NTB.

– Unødvendig dramatikk

Nordhaug mener også aksjonen, med et større politioppbud tidlig om morgenen, var unødvendig dramatisk. Politiet skal ha knust en rute for å komme seg inn i bygget, der familien fra Afghanistan med to barn på fem og fire år og en baby på tre måneder lå og sov.

– Det må ha vært forferdelig skremmende. Her er det jo også barn inne i bildet, sier biskopen.

– For det tredje er dette en sak som ennå ikke er avsluttet i rettsvesenet, påpeker han.

Familien, som først søkte om asyl i Norge i november 2015, fikk først medhold av byfogden i Oslo, men deretter avslag på sin asylsøknad i Oslo tingrett i november i fjor. Saken er anket til lagmannsretten, som har berammet ny rettssak til 18. juni neste år.

– Tradisjonelt vært skånet

Familiens advokat Jostein Løken opplyser til NTB at han foreløpig ikke har snakket med familien.

– Men jeg har snakket med deres representanter, som er sjokkert over det som har skjedd. Jeg har bedt PU om opplysninger, men har ennå ikke hørt noe, sier han.

Også Løken er opprørt over at politiet tilsynelatende har brutt praksisen med kirkeasyl.

– Kirkeasyl har tradisjonelt vært skånet for slike aksjoner. Jeg kan ikke huske at dette har skjedd tidligere, sier han.

Går videre med saken

Nordhaug tok fredag kontakt med pastoren i menigheten og ga uttrykk for at han synes saken er opprørende.

– Dette skjer jo i en menighet som jeg egentlig ikke har noe med. Men dette berører alle kirkesamfunn. Jeg vil be Norges Kristne Råd om å henvende seg til Justisdepartementet og be om et møte om saken, sier han.