Meny

Politirazzia mot familie som satt i kirkeasyl

En afghansk familie som har sittet i kirkeasyl på Fitjar i Hordaland, ble fredag morgen pågrepet og hentet ut av politiet, melder Stord24.no

Politiaksjonen skal ha skjedd mellom klokka seks og syv i dag tidlig. 

– Dette var en dramatisk aksjon. Politiet stilte med tre politibiler i tillegg til en ambulanse. De knuste vinduer, og det var rene kommandoraidet. Dette er stikk i strid med reglene for kirkeasyl, sier leder for menigheten Nytt Liv Sunnhordland Frank Håvik til Stord24. 

– Vi kommer til å anmelde politiet for hærverk, opplyser Håvik til VG.

Politiet bekrefter aksjonen overfor Stord24, men vil ikke gi ytterligere kommentarer.

De tre barna i familien er ifølge Bergens Tidende henholdsvis fem år, fire år og seks måneder gamle. I fjor vår gikk småbarnsfamilien i kirkeasyl hos menigheten Nytt Liv Sunnhordland, i frikirken på Fitjar.

– Helt horribelt

Ifølge avisen er familiens asylsak anket til lagmannsretten. 

– De har ikke en rettskraftig dom i saken, og så kommer de likevel. Dette er helt horribelt, sier Håvik.

Fakta om kirkeasyl

* Innebærer at kirken i en periode kan fungere som et fristed hvor forfulgte ikke kan gripes.

* Praksisen ble innført i Norge med kristendommen, men har røtter tilbake til Det gamle testamente og til greske templer i antikken.

* Begrepet fikk fornyet aktualitet i 1990-årene, da flyktninger som hadde fått avslått sin søknad om opphold i Norge, søkte tilflukt i norske kirker.

* Fenomenet kirkeasyl er ikke særnorsk. Også i andre europeiske land benytter flyktninger seg av kirkeasyl når de har fått endelig avslag på asylsøknaden.

* Rettslig sett er det i utgangspunktet intet hinder for å gjennomføre tvangsmidler overfor kirkeasylanter, men myndighetene har valgt å avstå fra dette av respekt for kirkerommet og ut ifra utlendingslovens krav om forholdsmessighet.

* En instruks fra Kommunal- og regionaldepartementet av 4. mars 1999 fastslår at utlendinger med endelig bortvisningsvedtak som sitter i kirkeasyl ikke skal pågripes uten kirkens samtykke.

(Kilde: Store Norske Leksikon)

Politioverbetjent Pål Gjil, som er avsnittsleder for operativ utlendingsenhet avsnitt nord i Sørvest politidistrikt, bekrefter overfor NTB at de har gjennomført aksjonen etter anmodning fra Politiets utlendingsenhet (PU).

Familien skal transporteres ut av Norge. Ved PU får NTB opplyst at det er en del av deres vanlige praksis å uttransportere personer uten lovlig opphold.

– Vi har gjort en vurdering opp imot det som går på kirkeasyl, og vi mener helt klart at dette ikke er omfattet av retningslinjene Justisdepartementet legger til grunn, sier pressevakten.

Biskopen i Bjørgvin: – Brudd på regelverket

Biskopen i Bjørgvin Halvor Nordhaug Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Biskopen i Bjørgvin Halvor Nordhaug er svært opprørt over at en afghansk familie i kirkeasyl er blitt hentet ut av politiet.

– Det er mye jeg reagerer på. For det første er det svært kritikkverdig at politiet ikke respekterer kirkeasylet. Det er et brudd på den praksisen som har vært, og på retningslinjene fra Justisdepartementet, sier Nordhaug til NTB.

– Det er ingen tvil om at familien var i kirkeasyl, slår han fast og peker på at menighetshuset til den frikirkelige menigheten Nytt Liv på Fitjar er tydelig merket.

PU:- Ikke kirkerom

Politiets utlendingsenhet (PU) hevder på sin side at bygget til den frikirkelige menigheten Nytt Liv på Fitjar i Hordaland, der trebarnsfamilien hadde søkt tilflukt, ikke lenger er et kirkerom.

– Vi har gjort en vurdering opp imot det som går på kirkeasyl, og vi mener helt klart at dette ikke er omfattet av retningslinjene Justisdepartementet legger til grunn, sier PUs pressevakt til NTB.

Ifølge retningslinjene fra Justisdepartementet skal også kirkebygg tilhørende trosretninger utenfor den norske kirken respekteres. «Av respekt for kirken er det som hovedregel ikke aktuelt for politiet å gå inn i kirker og bedehus», heter det.

– Oppsiktsvekkende

Jostein Løken, som er familiens advokat, betegner det som oppsiktsvekkende at politiet bryter tradisjonen om ikke å gripe inn i kirkeasyl-saker.

– Det er første gang jeg hører at politiet går inn i en kirke. Dette har vært et flere hundre år gammelt vern. At denne tradisjonen blir brutt, er noe helt nytt, sier han.

Advokaten sier at de som har hjulpet familien, nå gjør det de kan for å hindre at de blir sendt ut av landet.

– Stort sett er disse sakene veldig vanskelige, men i utgangspunktet har vi sett at ingenting er umulig i slike saker. Så vi gjør det som kan gjøres, sier Løken.

I Borgarting lagmannsrett i Oslo får NTB opplyst at saken er foreløpig berammet til 18. juni 2019. Det er satt av tre rettsdager til hovedforhandlingen. Dommen ble avsagt i Oslo tingrett 24. november i fjor.

Saken gjelder overprøving av Utlendingsnemndas vedtak om avslag på asyl og opphold på humanitært grunnlag.

– Ikke i kirkeasyl

Politioverbetjent Pål Gjil sier til Bergens Tidende at det ikke stemmer at familien befant seg i en kirke.

– Dette var et bolighus som tilhører en menighet på Fitjar. Det er ikke en kirke og ikke et bedehus. Dette har vi undersøkt grundig, og en jurist har vurdert saken. Dersom de hadde befunnet seg i en kirke, hadde dette stilt seg annerledes, sier politioverbetjenten.

Han legger til at aksjonen er blitt nøye vurdert i forkant.

Listhaug vil ikke kommentere

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) Foto: NTB scanpix

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker ikke å kommentere saken om at en afghansk trebarnsfamilie er hentet ut og pågrepet etter lang tid i kirkeasyl.

NTB forsøkte fredag å få Listhaug i tale, men har fått følgende beskjed fra Justisdepartementet:

– Justis- og beredskapsdepartementet ble informert på vanlig måte av Politidirektoratet om denne uttransporten. Ytterligere henvendelser må rettes til Politiets utlendingsenhet eller Utlendingsnemnda. Departementet kan ikke kommentere enkeltsaker.

SV: – En aksjon som ikke kan rettferdiggjøres

SVs Karin Andersen reagerer sterkt på at en afghansk familie er hentet ut fra kirkeasyl i Hordaland.

Familien på to voksne og tre barn ble hentet ut i en større politiaksjon på Fitjar tidlig fredag morgen.

– Det er ingenting i saken som kan rettferdiggjøre en slik brutal aksjon mot barn og å bryte kirkeasylet, sier Andersen, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, til NTB.

– Regjeringen viser ingen hemninger når det gjelder å bruke unødvendig makt mot flyktningfamilier. En slik aksjon vil skremme og skade barna, og det har vi ikke lov til, påpeker hun.

– Nå viser de også manglende respekt for kirkelige rom, sier Andersen.

Populært