Politidirektoratet: Bergenspolitiet gjorde ikke noe straffbart i narkovarslersak

Politihuset i Bergen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Les mer Lukk

Politidirektoratet har konkludert med at politiet i Bergen ikke gjorde noe straffbart i behandlingen av narkotikasaker. 

– Direktoratet legger til grunn Riksadvokatens konklusjon. Etterforskning har vist at det verken ved opptreden i sammenheng med konkrete hendelser eller gjennom føringer er opptrådt på et vis som kan føre til straffansvar, konkluderer Politidirektoratet i et notat om saken, ifølge VG.

De mener at undersøkelsene som tidligere er gjort er tilstrekkelige, og at det ikke er behov for nye undersøkelser.

Det var VG som i fjor høst skrev om at en høyt betrodd polititjenestemann i distriktet hadde slått alarm om manglende etterforskning av grove narkotikasaker.

I den 52 sider lange varslerrapporten hevdes det at bakmennene i narkobransjen i flere år nærmest har kunnet operere fritt i Bergen fordi sakene tar for lang tid å etterforske og dermed systematisk er blitt nedprioritert.

Spesialenheten etterforsket saken, men henla den i mai i år. De konkluderte med at ingen enkeltpersoner i Vest politidistrikt kunne straffes for ulovlig å ha brutt straffeforfølgingsplikten.

Varsleren klaget på avgjørelsen, men Riksadvokaten konkluderte med det samme som Spesialenheten.