– Offiser krenket Forsvarets nye feltimam

Forsvarets imam Najeeb ur Rehman Naz ble krenket og mistenkeliggjort av en offiser i situasjonssenteret på Akershus festning. – Jeg ble plukket ut fordi jeg har skjegg, sier feltimamen som her spaserer sammen med menig Raffae Ahmad Karim. Les mer Lukk

Selv om imamen var sammen med en sivilt kledd kvinne, var det han det ble stilt spørsmål ved i et av Forsvarets situasjonssentra. – Jeg ble plukket ut fordi jeg ser ut som en muslim, sier Najeeb ur Rehman Naz.

Da Najeeb ur Rehman Naz besøkte situasjonssenteret på Akershus festning, ble han spurt av en offiser:

– Er du sikkerhetsklarert?

Han hadde da allerede passert to sikkerhetssluser, og var der sammen med Forsvarets livssynsrådgiver Norunn Kosberg og sjefen i Feltprestkorpset, brigader Alf Petter Hagesæter.

– Det var ubehagelig

Offiseren spør da høyt om Naz har lov til å være der, men han er ikke opptatt av Kosberg som går i sivilt.

– Jeg ble plukket ut fordi jeg har skjegg og ser ut som en muslim, sier Naz til Forsvarets forum om hendelsen som fant sted i 2015.

– Det var ubehagelig, sier han.

Les også: Storebrand lodder stemningen for islamske boliglån

Feltprestkorpsets sjef ble provosert.

– Jeg sa fra til sjefen til offiseren med en gang. Det var krenkende og utilbørlig, sier han til tidsskriftet.

2. januar i år ble Naz Forsvarets første feltimam. Det finnes visst ingen eksakte tall, men bare en av fem tilsatte i Forsvaret identifiserer seg med den kristne tro.

Man håper nå at holdninger som Naz opplevde på Akershus festning, forsvinner.

Færre muslimer

Det er flere som sier at de tilhører Humanetisk forbund i Forsvaret enn ellers i samfunnet, og det er færre som sier at de tror på islam. En av ti kaller seg ateister eller ikke-religiøse, mens to prosent tilhører en annen tro, skriver Forsvarets forum.

Les også: Raste mot muslimer under hijab-rettssak

Det var feltprost Alf Petter Hagesæter som dro i gang prosjektet med at flere typer livssyn skulle løftes frem. Ved årsskiftet ble det i Forsvaret ansatt en feltimam, og en livssynsrådgiver tilknyttet Human-Etisk Forbund.

– I utgangspunktet ønsket vi to feltimamer og to felthumanister, sier han til Forsvarets forum.

– Vi kan ikke slåss for at prester skal beholde et monopol for religiøs betjening i Forsvaret, sier Hagesæter.

– Skal være tros- og livssynsinkluderende

Ifølge Forsvarets Forum skal det ha kommet signaler om at det ikke er ønskelig med imamer eller humanister ved ulike avdelinger.

Verken hovedverneombud Eivind Solberg, ombudsmann Roald Linaker eller Forsvarsstaben kjenner til saker hvor dette har vært tema.

– Forsvaret skal være tros- og livssynsinkluderende og det er en selvfølge at vi er for og helt avhengig av mangfold i alle former, sier major Vegard Finberg, talsperson i Forsvaret.

Det jobbes nå med å ferdigstille en samarbeidsavtale for å sikre et helhetlig rammeverk for relasjonen mellom Forsvaret og tros- og livssynssamfunn.