Norsk helikopterpilot skal ha meldt seg for IS-tjeneste

En norsk helikopterpilot skal i 2014 ha meldt seg til tjeneste for IS, ifølge personalmappene til den ytterliggående islamistgruppa.

Det er den britiske avisen The Telegraph som skriver at opplysningene kommer fram i personalmappene som ble spredt i januar i år, melder Aftenposten.

Den britiske avisen har gått gjennom CV-ene til et stort antall IS-rekrutter, og funnet ut at en av dem som meldte seg til tjeneste i 2014, var en nordmann som i sin CV oppga at han var en kompetent helikopterpilot og behersket engelsk, russisk, norsk og noe arabisk.

Også en NATO-offiser fra Tyrkia og en 62 år gammel britisk ingeniør, som opplyste at han hadde vært ansatt i et stort telekomfirma og arbeidet blant annet med å overvåke kommunikasjon, hadde rekruttert seg.

Over 4.000 lekkede personskjemaer er analysert ved den amerikanske krigsskolen West Point. IS jobber systematisk med å kartlegge kunnskaper, ambisjoner og bakgrunnen til dem som vil slåss for organisasjonen.

Papirene viser at rekruttene ser ut til å være godt utdannet sammenlignet med utdanningsnivået i hjemlandene. Halvparten har minst videregående skole og av disse igjen har halvparten minst noe høyere utdannelse.