Mordbranndømt på Hamar får bare delvis anke

Lagmannsretten vil bare behandle noen av ankepunktene til mannen som er dømt for å ha tent på huset til sorenskriveren på Hamar.

Anken over domfellelsen for antennelsen av sorenskriverens hus slipper automatisk igjennom fordi den har så høy strafferamme. Men flere av volds- og trusselpunktene i dommen slipper ikke igjennom, skriver Hamar Arbeiderblad.

Ankesaken kommer opp for Borgarting lagmannsrett i Oslo i april.

Den 39 år gamle mannen ble i sommer dømt for drapsforsøk og for å ha tent på huset til sorenskriver Ola P. Svor på Hamar tre år tidligere. Til sammen ble han funnet skyldig i 34 overtredelser av 22 paragrafer i straffeloven. Blant annet er han dømt for vold og trusler mot sin ekskone, trusler mot journalister og narkotikakriminalitet.

Les også: Mordbrann-tiltalt i årelang konflikt med politiet

Det er mange av disse tilleggspunktene i den omfattende tiltalen som altså ikke kommer til ny behandling i rettssystemet, blant annet forholdet som omfatter alvorlige trusler mot en ansatt i barnevernet og trusler mot politifolk.

Heller ikke salmiakkangrepet på to politifolk som tok seg inn i boligen til for å pågripe mannen, blir tillatt fremmet for lagmannsretten. Domfelte erkjente de faktiske forholdene, men nektet straffskyld fordi han hevder han ikke kunne vite at de var politifolk.

Les også: Stor økning i trusler mot dommere og vitner