Rekordtall for voldtektsmottak i Bergen og Oslo

Bergen (NTB): 175 kvinner, jenter og menn oppsøkte voldtektsmottaket i Bergen i fjor, 14 prosent flere enn året før. Også i hovedstaden ble det ny, dyster rekord.

Overgrepsmottaket på legevakten i Oslo opplevde 18 prosent økning og ny rekord fra 440 i 2015 til 520 pasienter i 2016. Det er Bergens Tidende som har innhentet foreløpige tall fra voldtektsmottakene.

I Bergen er de fleste som kommer inn i alderen 15 til 29 år.

– Det er en ganske solid rekord og en kraftig økning, sier leder og overlege Eivind Damsgaard.

Han sier til avisen at han håper økningen skyldes at flere velger å komme til dem, og at tallene ikke vitner om reelt flere voldtekter.

– Kanskje er mediefokus på overgrep, gjennom for eksempel Hemsedal-saken og NRK-serien «Skam», med på å gjøre terskelen lavere. (©NTB)