Høyesterett satte ny standard for oppdragervold

En far er i Høyesterett dømt til ett år og tre måneder i fengsel for voldelig oppdragelse av sine fem barn.

Mannen i 40-årene ble funnet skyldig i blant annet å ha kløpet, dyttet og truet to av døtrene sine over lang tid.

Den hardhendte oppdragelsen foregikk 1999 til 2011. De to jentene skal ha blitt slått i ansiktet med flat hånd i ansiktet og over munnen, og ved ett tilfelle sprakk leppa til den ene datteren.

Det meste av den voldelige oppførselen har vært farens måte å oppdra døtrene på, men han skal også ha hatt voldelige, spontane sinneutbrudd.

Jentene ble etter hvert så redd for faren, ifølge dommen, at de «utviklet en strategi for hele tiden å vite hvor faren befant seg i huset. De gikk "på tå hev" i frykt, og i forsøk på å forebygge voldshandlingene fra farens side».

De to eldste barna er tikjent erstatning på 65.000 kroner hver.

Les også: Slo og truet kone i 14 år - må fire år i fengsel

Manglet presedens

I domspapirene skriver høyesterettsdommer Bergljot Webster at retten ikke hadde tidligere dommer å lene seg på da de skulle vurdere passende straff for den voldelige faren.

Høyesterett konkluderer derfor med at «dommen gir veiledning for straffenivået i saker om "oppdragervold"».

Dommerne vurderte også hva en streng straff ville si for hensynet til barnas beste. De to sønnene ønsket nemlig videre samvær med faren, og retten kom fram til at det for sønnene, isolert sett er best å ha samvær med ham.

Les også: Åtte års fengsel for å ha mishandlet treåring til døde

Erstatning til alle barna

Domstolene har ikke funnet bevis for at de tre yngste barna ble utsatt for fysisk vold, men både tingretten og lagmannsretten la vekt på at det er skadelig for barn å være vitne til at andre blir utsatt for vold.

Fordi rettsinstansene har vektlagt skadeligheten av å indirekte oppleve vold i familien, er faren dømt til å betale 25.000 kroner til hvert av de tre yngste barna.

Sakens gang i rettssystemet:  
  • Inntrøndelag tingrett dømte mannen til ett år og seks måneder i fengsel i 2014.
  • Han anket saken, og Frostating lagmanssrett reduserte straffen i januar 2015 til til ett år i fengsel.
  • Straffutmålingen ble anket til Høyesterett av påtalemyndigheten, og de fem høyesterettsdommerne var enige i å øke straffen til ett år og tre måneder.


(Kilde: Høyesterett)