Widvey får råd om kunstnerøkonomi

Tidligere nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein har ledet utredningsarbeidet om kunstnerøkonomi. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix) Les mer Lukk

Kulturminister Thorhild Widvey (H) får onsdag en omfattende rapport som kunstneres økonomi og levekår – og får også presentert forslag til tiltak.

Tidligere nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein har ledet utredningsarbeidet.

– Vi har fått cirka 60 innspill fra relevante aktører innen kunstfeltet. Jeg har også hatt møte med alle kunstnerorganisasjonene og et dialogmøte med dem som har kommet med innspill, sier Moe Skarstein til NTB.

Telemarksforskning har foretatt en ny undersøkelse av kunstnernes levekår. Tidligere undersøkelser ble gjort i 1994 og 2006.

Forventer handling

Leder i arbeidsutvalget for Kunstnernettverket, Lise Stang Lund, sier at kunstnerorganisasjonene er spente både på tallene Moe Skarstein kommer til å legge frem, og hva slags tiltak som vil bli foreslått. Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere.

– Det er klart det er veldig viktig å få frem fakta. Vår påstand har vært at for en del kunstfelt har ikke kulturløftet I og II ført til noen spesiell bedring av kunstnerøkonomien. Og får vi bekreftet at kunstnerlønningene enten har falt eller stagnert, er det meget alvorlig og noe jeg forventer at kulturministeren vil ta fatt i, sier Stang Lund.

Kulturløftet I og II var den rødgrønne regjeringens satsing på kultur.

– Kulturløftet I og II var et historisk løft for kulturbudsjettene, men det var mest oppmerksomhet rundt ting som institusjonsbygging og infrastruktur, lite om kunstnernes levekår. Jeg håper at den utredningen som nå legges frem, vil føre til at kunstnernes økonomi får mer oppmerksomhet i kulturpolitikken, sier Lise Stang Lund.

Vederlag og stipender

Kulturminister Thorhild Widvey satte i gang utredningsarbeidet i februar 2014.

– Kulturdepartementet går nå i gang med en utredning om kunstnerpolitikkens virkemidler. Formålet er å undersøke hvordan man kan styrke kunstnernes muligheter til å leve av kunstnerisk virksomhet, sa kulturministeren da utredningsarbeidet ble presentert.

Utvalget har blant annet sett på vederlag, nærings- og inntektsgrunnlag og stipendordninger.