Stor skredfare en rekke steder i vest

Søndag ettermiddag ventes stor snøskredfare i Rogaland, Hordaland og ytre strøk av Sogn og Fjordane. Skredene vil kunne nå veier.

Skredvarslingstjenesten har satt nivået til 4 av 5, der det høyeste nivået meget sjelden er i bruk.

– Rask temperaturstigning og mye nedbør som regn som meldes for Vestlandet søndag ettermiddag, vil kunne føre til flere naturlig utløste snøskred, sier vakthavende Birgit Rustad.

Siden det er så mye snø i terrenget, vil selv mindre snøskred kunne nå fram til veier. Over 1.000 til 1.200 meters høyde vil nedbøren komme som snø.

– Den høye skredfaren vil vedvare ut deler av mandagen. Men allerede mandag morgen meldes det synkende temperaturer, og dette vil redusere sannsynligheten for naturlig utløste skred, forklarer Rustad.

varsom.no ligger oppdaterte snøskredvarsler. For nivå 4 lyder følgende råd: «Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv, forventes. Unngå løsne- og utløpsområder.»