Kommuner får bot for forsømmelser i barnevernet

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen (NTB scanpix) Les mer Lukk

Riksadvokaten gir Midtre Namdal samkommune 75.000 kroner i bot for forsømmelse av en rekke saker i barnevernet. Om lag 100 barn har ikke fått beskyttelsen de har krav på.

– Slik Riksadvokaten vurderer denne saken, så har samkommunen ikke gitt barna det vernet og den oppfølgingen de har krav på. Vi har derfor funnet grunn til å reagere med foretaksstraff mot samkommunen, sier førstestatsadvokat Anne Grøstad ved Riksadvokatembetet til NTB.

Samkommunen omfatter de fire kommunene Overhalla, Namsos, Fosnes og Namdalseid.

Barnevernet i samkommunen har fra september 2009 til høsten 2012 forsømt behandlingen av en rekke saker som til sammen omfattet om lag 100 barn, fastslår Riksadvokaten.

Les også: Tønsberg kommune får to millioner i bot for skader ved Oseberghaugen

Første gang

Midtre Namdal samkommune må nå vurdere om den skal vedta forelegget. Gjør den ikke det, vil saken gå videre til retten, opplyser Grøstad.

– Så vidt vi vet, er det første gang en kommune eller samkommune ilegges foretaksstraff for forsømmelser i barnevernstjenestens behandling av saker, sier hun.

Samkommunen tar Riksadvokatens beslutning «til orientering» og vil holde et møte fredag for å vurdere om forelegget skal vedtas eller ikke, sier ordfører Per Olav Tyldum.

– Men det er jo klart at vi vil veie straffen opp mot hva vi kan påføre en fra før presset tjeneste, sier Tyldum til NTB.

Han understreker at samkommunene har tatt tak i situasjonen.

– Vi har truffet en rekke tiltak og er i bedring, og vi er i tett dialog med Fylkesmannen, som er vårt tilsyn, sier han.

Signal til andre kommuner

Riksadvokaten mener foretaksstraffen mot Midtre Namdal vil ha en preventiv effekt ved at den gir andre kommuner en påminnelse om at barns rettigheter må prioriteres.

– Forelegget er ment å sende et signal til kommunene om at det er viktig å gi barneverntjenestene tilstrekkelige ressurser så de kan utføre de viktige og vanskelige oppgavene som de er pålagt, sier Grøstad.

Riksadvokaten bekrefter samtidig at de fire kommunene har gjennomført tiltak for å styrke barnevernstjenesten.

Bevilgningene til barnevernet i samkommunen har økt betydelig, delvis ved statlig tilskudd. Årsverksrammen er mer enn doblet fra 9,2 i 2009 til 19,35 årsverk i 2014, og det er også gjort omorganiseringer og endringer i arbeidsrutinene.

Mangelfull behandling

Det var Fylkesmannen som først anmeldte samkommunen. Saken ble henlagt av statsadvokaten, men Statens helsetilsyn klaget saken videre til Riksadvokaten, som med sin beslutning onsdag har omgjort denne henleggelsen.

Bakgrunnen for saken er at barnevernet i samkommunen i flere tilfeller unnlot å gå videre med saker som burde blitt undersøkt nærmere. Det ble gjort en rekke undersøkelser som «åpenbart var mangelfulle», og flere av meldingene som kom inn til barnevernet, ble aldri vurdert.

I tillegg ble behandlingsfristene brutt i over 70 prosent av sakene i annet halvår av 2011 og første halvår i 2012, ifølge Fylkesmannens tilsyn.

Fylkesmannen har ikke reist nyere kritikk mot samkommunen, og overholdelsen av frister skal nå være i ferd med å nærme seg landsgjennomsnittet.