Alternativer til salt anbefales ikke av ekspertgruppe

Hver dag får Ola og Kari Nordmann i seg dobbelt så mye salt, rundt 10 gram, som er anbefalt. 75 prosent av saltet kommer fra bearbeidede matvarer. Foto: Colourbox.com. Les mer Lukk

Høyt saltinntak utgjør en stor risiko for folkehelsen, men alternativene som finnes er ikke stort bedre. Vi bør heller konsentrere oss om redusere bruken av salt, mener ekspertgruppe.

Hver dag får Ola og Kari Nordmann i seg dobbelt så mye salt, rundt 10 gram, som er anbefalt. 75 prosent av saltet kommer fra bearbeidede matvarer.

Høyt saltinntak medfører økt risiko for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer, og redusert saltinntak vil derfor kunne gi betydelige helsegevinster.

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) har derfor undersøkt nytte- og risikovurderingen av å erstatte salt med kaliumklorid, på oppdrag fra Mattilsynet og Helsedirektoratet. Gruppen konkluderer imidlertid med at ulempene er større enn nytten da det for en stor del av befolkningen ikke vil være gunstig med høye inntak av kalium.

Les også: - Salt er verre enn røyking

Dette gjelder særlig de som er under hemodialysebehandling, har en mild eller moderat nyresykdom, hjertesykdom eller diabetes, de som bruker medikamenter som påvirker kaliumbalansen i kroppen og eldre over 85 år, som ikke bør få i seg for mye kaliumklorid.

I andre grupper av befolkningen kan høyere inntak av kaliumklorid gi en positiv helsegevinst.

Les også: Pastaelskere må passe på

Får man i seg minst 3,5 gram hver dag, reduserer dette faren for hjerneslag. Også for personer med høyt blodtrykk, har et slikt inntak en positiv effekt.

Helsemyndighetene viser til at merkingen av matvarer med det såkalte Nøkkelhullet er en god hjelp til å gjøre sunnere valg på dagligvarebutikken.

Les også: Behold huden ung med riktig kosthold

Nå skal kriteriet revideres, og en ny forskrift vil tre i kraft mot slutten av året. Forslaget inneholder blant annet innstramming av krav til innhold av salt.