Meteorologene sender ut OBS-varsel

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om mye nedbør og høy vannstand på Sør- og Østlandet. I nord kan nedbøren gi vanskelige kjøreforhold lokalt.

Mandag kveld og tirsdag kan regn og sludd gi skape vanskelige kjøreforhold i Troms og Finnmark. Lokalt kan nedbøren fryse til is på bakken, heter det i det såkalte OBS-varselet.

På Sør- og Østlandet er det for og fremst mengden nedbør som kan bli problematisk. Fra Agder og nordøstover til Telemark, Østfold og Vestfold er det varslet opptil 20-40 millimeter nedbør lokalt mandag ettermiddag og kveld. Langs kysten i de samme fylkene, samt Oslo, Akershus og Buskerud – det vil si hele kysten fra Mandal til svenskegrensen – er det varslet at vannet kan stige til mellom 40 og 70 centimeter høyere enn det som er oppgitt i tidevannstabellene.

Meteorologisk institutt henviser til sehavniva.no for mer informasjon om tidevannet.