Retten mener tiltalte drepte Sigrid for å skjule borføring

Retten mener tiltalte drepte Sigrid for å skjule borføring Les mer Lukk

Drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne fant sted i campingvogna til den tiltalte 38-åringen, og skjedde for å skjule bortføringen av jenta, fastslår Oslo tingrett.

Retten gir aktor fullt medhold i hendelsesforløpet hun har lagt for dagen i løpet av tre uker med rettsforhandlinger, og konkluderte fredag med å dømme den 38 år gamle mannen som er tiltalt, til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Tiltalte benekter at han er psykisk syk, men den påstanden støttes bare av en av tre sakkyndige som har undersøkt og observert ham. Tvilen om 38-åringen var tilregnelig da Sigrid ble bortført og drept er dermed for stor til at han kan straffes.

Les også: Sigrids foreldre fikk ikke svarene de håpet på

Foreldrene sier via advokat Stabell at de håper 38-åringen dømmes til fengselsstraff, men at det viktigste for dem er å få svar på spørsmålene de fortsatt sliter med om hva som skjedde med datteren deres for litt over et år siden.

Det er et sentralt rettssikkerhetsmoment at personer som etter lovens krav var psykotisk, og dermed ute av stand til å forstå og ta ansvar for sin handling, ikke har skyldevne – altså at personen ikke kan straffes. To sakkyndige har diagnostisert tiltalte med paranoid schizofreni.

Reaksjon: Elden: – Fornøyd med dommen, men uenig i konklusjonen

Drapsårsak i nødvendig

Dommen ble avsagt i Oslo tingrett fredag morgen av tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen. Retten mener aktoratets kjede av indisier er sterk nok til å fastslå at det var 38-åringen som bortførte og drepte 16-åringen fra Oppsal i Oslo i fjor.

– Det kreves ikke at hvert enkelt moment skal være bevist, så lenge de samlede bevisene fastslår skyld utover enhver rimelig tvil, forklarer Nilsen. Påtalemyndigheten har ikke kunnet fastslå nøyaktig når eller hvordan Sigrid ble drept.

– Selv om det ikke er nødvendig for retten å finne bevist hvordan drapet skjedde, finner retten det bevist at drapet skjedde for å skjule bortføringen, sa Nilsen under opplesingen av domspremissene.

Han konkluderte med, som statsadvokat Nina Prebe gjorde i sin prosedyre, at drapet mest sannsynlig skjedde i campingvogna 38-åringen disponerte i en låve på Bryn i Oslo.

– Det er ingen holdepunkter for at hun har vært innestengt andre steder. Schjetne var mest sannsynlig i live da hun ble utsatt for vold i campingvogna, sa han.

Reaksjon: Anker dommen i Sigrid-saken

Må betale erstatning

38-åringen er også dømt til å betale 20.000 kroner i erstatning til hver av Sigrids foreldre, samt betale 78.349 kroner til å dekke begravelseskostnadene. Han ble ikke dømt til å betale erstatning til Sigrids lillesøster.

Bistandsadvokat Harald Stabell ba i sin prosedyre retten om å pålegge 38-åringen å betale 300.000 kroner til hver av foreldrene samt 250.000 til lillesøsteren. Det er vanlig at erstatningsbeløpet den tiltalte pålegges å betale, reduseres dersom dommen lyder på tvungent psykisk helsevern.

Den tiltalte har nektet for å ha noe med drapet å gjøre, men har i sine forklaringer i retten knyttet seg tett opp til forsvinningen natt til 5. august i fjor. Han forklarte imidlertid disse utsagnene med at de var teorier som han hadde over hva som kunne ha skjedd og ikke måtte tolkes som en tilståelse.