Ber om 17 års fengsel for overgrep mot egne barn

Aktor ber om fengsel i 17 år for foreldreparet som er tiltalt for grove seksuelle overgrep mot sine sønner.

– Jeg tror dette er den verste overgrepssaken som er blitt behandlet i en norsk domstol, sa Johansen da han avsluttet sin prosedyre i Øvre Romerike tingrett.

Da hadde han sammenlignet saken med den mye omtalte Alvdal-saken, som på mange områder hittil har satt standarden for straff i overgrepssaker.

– Spørsmålet om det skulle legges ned påstand om forvaring har vært vurdert, men under tvil er man endt på at det ikke skulle legges ned slik påstand, sier statsadvokaten til NTB.

To år

I nesten to timer skildret aktor forholdene i familien, som besto av paret i 30-årene, hennes sønn fra et tidligere forhold og deres to felles barn. I en årrekke skal de voksne har begått grove seksuelle overgrep mot barna og brukt vold mot dem, helt fra de var to år gamle.

– Her er det flere overgrep, og barna er yngre enn i Alvdal-saken, sa Johansen, som argument for at straffene mot foreldrene i denne saken må være strengere.

Ekteparet mistet omsorgsretten til barna da barnevernet mente at det forelå omfattende omsorgssvikt. Da barna ble plassert i fosterhjem, fortalte de om overgrepene, og saken ble politianmeldt i 2011.

Tegninger

Som vanlig i de fleste overgrepssaker er det ikke konkrete eller fysiske bevis som knytter de tiltalte til overgrepene, men aktor sa i sin prosedyre at det ikke kan være tvil om at foreldrene har begått overgrepene de er tiltalt for. Kort etter la han til at antall saker som retten har fått innblikk i trolig bare er toppen av et isfjell.

Han trakk fram en bunke tegninger som de minste guttene har laget. De inneholdt detaljerte skildringer av overgrep hvor de selv deltok sammen med foreldrene. Statsadvokaten mener tegningene motbeviser de tiltaltes påstander om at guttene må ha lært seg de seksualiserte væremåtene andre steder enn hjemme.

– Et bilde sier mer enn tusen ord, og det er jo lett å slutte seg til det når en ser disse tegningene. Vi ser det vi har hørt om før, sa Johansen.

Traumatisert

I tillegg til fengselsstraffen la aktor også ned påstand om kontaktforbud på fem år for de to foreldrene. Dette mente han er viktig for å beskytte ofrene. Han beskrev de psykiske skadene som de to barna var påført som totale.

– Det er ikke noe nytt at seksuelle overgrep skaper traumer hos barn. Folkelig sagt må man kunne si at disse gutta er helt ødelagt. Selv om de ikke er tatt livet av, så må vi kunne si at de er frarøvet livet, sa aktor.

Begge foreldrene satt rolig under hele aktors gjennomgang av de fryktelige opplysningene i saken. Ingen av dem erkjenner straffskyld etter den omfattende tiltalen. Mens faren fra tid til annen så ut til å reage