Nesten 7.000 militærvåpen på avveie i Norge

Forsvaret aner ikke hvor det har blitt av 6.920 våpen som siden 1971 har forsvunnet her i landet.

Forsvaret har de siste 40 årene ført statistikk over hvor mange våpen som har forsvunnet. Nye tall fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) viser at Forsvaret ikke kan gjøre rede for 6.920 våpen, skriver Klassekampen.

Det er ordningen med å sende våpen hjem med heimevernssoldater som får skylden for de store tapstallene.

– Av de nyeste våpnene antar vi at majoriteten er tyveri fra private hjem til HV-soldater, sier informasjonssjef Aleksander Hagen i FLO.

Han legger til at rutinene for våpen har blitt strammet betraktelig inn i nyere tid, og at antall våpentyveri har falt drastisk de siste årene.

Forsvaret har heller ingen presis oversikt over hvor mange av de forsvunne våpnene som er blitt stjålet.

Men det er på det rene at flere av våpnene har dukket opp i kriminelle miljøer. Det bekymrer Heimevernet.

– Hvert våpen som forsvinner, er dramatisk både for soldaten og for oss, sier oberstløytnant Nils Arne Skaret i Heimevernet.