– Dårlige sosiale evner knekket neandertalerne

FOR SMÅ HJERNER? Døde neandertalerne ut fordi hjernen rett og slett ble for stor? Bildet viser to modeller av neandertalermennesket slik man forestiller seg at de kan ha sett ut, utstilt på neandertalermuseet i den tyske byen Mettmann. Foto: Martin Meissner (AP Photo) Les mer Lukk

Synet og den sosiale intelligensen slåss om plassen i neandertalernes skaller – og synet vant. Dermed fikk disse fortidsmenneskene mindre hjerneplass til sosial utvikling, noe som kan ha bidratt til at de døde ut.

Fakta om neandertalerne:  
  • Neandertalerne oppsto trolig for 400.000- 500.000 år siden. De døde ut for rundt 28.000 år siden, og forskerne strides fortsatt om hvorfor.
  • Navnet neandertaler stammer fra dalen Neanderthal i nærheten av Düsseldorf i Tyskland. Her fant arbeidere i et steinbrudd i 1856 rester av knokler fra menneskelignende skapninger.
  • Senere er det funnet slike levninger i store deler av Europa og det vestlige Asia. Neandertalerne var trolig til å begynne med åtseletere, men ble senere jegere.
  • Både de kvinnelige og de mannlige neandertalerne drev jakt. Levningene viser tegn til skader som kan stamme fra nærkamp med store byttedyr.
  • Neandertalerne gikk oppreist, og hadde hender og føtter lik dem man finner hos homo sapiens, dagens menneskeart. Men de var kortere og mer tettbygde enn det moderne mennesket.

(Kilder: BBC , archaeology.about.com)

Hvorfor neandertalerne forsvant er ett av de mest omdiskuterte spørsmålene innen antropologien, læren om mennesket. Én teori er at de ble ofre for klimaendringer, en annen at de ble utryddet av sine nære slektninger homo sapiens.

Fagfolk ved universitetet i Oxford og Londons naturhistoriske museum har sammenlignet hodeskaller fra 13 neandertalere og 32 fra homo sapiens. De to skapningene hadde omtrent like store hjerner, men neandertalerne hadde kraftigere kropper som hjernene måtte styre.

Les også: Neandertalere skal vekkes fra de døde

Hjerneplass

– Derfor måtte neandertalerne ha forholdsvis større mengder hjernemasse. De brukte mer hjerneplass på syn og kroppskontroll, og fikk mindre til overs til oppbygging av sosiale nettverk, sier antropologen Eiluned Pearce.

Hun og hennes kolleger har offentliggjort sine forskningsresultater i fagtidsskriftet Proceedings of the Royal Society B. De tror neandertalerne kan ha manglet evnen til å organisere en felles reaksjon på krisesituasjoner.

– Hvis neandertalerne kjente færre andre i et lavere antall nabogrupper, ville de hatt færre å be om hjelp for eksempel hvis naturressursene sviktet, forklarer Pearce.

Les også: Har neandertaler-gener

– Små grupper er mer utsatt for svingninger i folketallet, og har større risiko for å dø ut. De har også lavere evne til å ta vare på kulturbetinget kunnskap, så nyvinninger går lettere tapt, fortsetter forskeren.

Større øyne

Arkeologiske funn tyder på at neandertalerne verken var flinke til å drive handel eller transportere varer over lange avstander.

De hadde større øyne enn dagens mennesker, noe som kan skyldes at de levde på nordlige breddegrader der sola mye av tiden står lavere enn i Afrika. Homo sapiens utviklet seg under afrikanske forhold, påpeker Eiluned Pearce.

Les også: Derfor døde neandertalerne ut

At neandertalere og homo sapiens hadde hjerner som var om lag like store, men som var organisert på ulikt vis, kan forklare hvorfor neandertalernes kultur var mindre utviklet. Dette gjelder på områder som kunst, ornamentering og symbolisme