Omstridt lovendring fra årsskiftet

NYE LOVER: Fagbevegelsen gikk januar til politisk streik med krav om at myndighetene nedlegger veto mot vikarbyrådirektivet. Det skjedde ikke. (Arkivfoto: NTB scanpix) Les mer Lukk

Som vanlig foretas det en rekke endringer i lover, regler og forskrifter når et nytt år begynner. Mest omstridt er det såkalte vikarbyrådirektivet i norsk rett.

Det blir litt billigere å omregistrere bruktbil neste år, og et par mindre gebyrer ved boligsalg reduseres. Formuesskatten øker for dem som har to boliger og lite gjeld mens skatten blir liggende på samme nivå for de fleste av oss.

En ny omfattende prisforskrift skal sikre forbrukerne bedre mulighet til å få vite på forhånd hva en rekke ulike tjenester koster, og Finanstilsynet får et lovfestet ansvar for å ivareta forbrukernes interesser i finansmarkedene.

Kritisert direktiv

Innføringen av EUs vikarbyrådirektiv krever endringer i flere lover som trer i kraft fra 1. januar. Det har vært sterk strid om hvilke virkninger direktivet får for norske bedrifter og arbeidstakere.

Direktivet skal sikre innleid arbeidskraft samme betingelser som bedriftenes fast ansatte. Før direktivet ble vedtatt i Stortinget, var det sterk motstand hos LO og partiene SV og Senterpartiet. Argumentene mot direktivet har vært at det kunne svekke arbeidsmiljøloven og hindre faste ansettelser.

I høst kom det kritikk fra en annen kant. NHO-forbundet Norsk Industri frykter at direktivet kan gjøre utenlandske vikarer dyrere enn norske ansatte fordi utlendingene har krav på visse tillegg til lønnen.

Les også: Polakker blir dyrere enn nordmenn fra nyttår

Noe blir billigere

Den som omregistrerer bruktbil etter nyttår slipper noen tusen kroner billigere enn i 2012. I forbindelse med statsbudsjettet satte regjeringen ned omregistreringsavgiften med gjennomsnittlig 12 prosent. For næringskjøretøyer er nedgangen 40 prosent. Også vrakpanten endres fra årsskiftet. Økningen er 500 kroner til 2.500 kroner.

Bilavgiftene legges om fra nyttår slik at mer miljøvennlige biler får mindre avgifter.

Et par små gebyrer som kjøperen betaler ved tinglysing av eiendom settes ned fra 2013. En boligkjøper sparer ca. 1.400 kroner på det.

Les også: - Vikarbyrådirektiv i strid med EØS-avtalen

Skatt omtrent som før

Mange av regelendringene som gjelder for 2013 kom i statsbudsjettet i oktober. De fleste skattesatser endres med hensyn til forventet inntektsøkning. Det betyr at skattenivået blir omtrent som i år for de fleste. Men noen får litt mindre og andre litt mer skatt.

Minstefradraget i lønnsinntekt økes fra 38 til 40 prosent. Det betyr at de med lavest lønn får beholde litt mer. Derimot må eiere av tomannsboliger og de som eier mer enn en bolig regne med skatteskjerpelse. Reglene for skattefritak i tomannsbolig skjerpes mens ligningsverdien for dem som har mer enn en bolig økes fra 40 til 50 prosent for bolig to. Bunnfradraget i formuesskatten økes med 120.000 kroner til 870.000 kroner.

Les også: LO sier nei til EUs vikarbyrådirektiv

Forbrukervern

Finanstilsynets ansvar for å ivareta forbrukernes rettigheter i finansmarkedene lovfestes. Endringen gjelder fra 1. januar, melder Finansdepartementet. Dette skal øke tryggheten for forbrukerne.

Samtidig begynner en ny prisforskrift å gjelde. Den omfatter en rekke tjenester – advokater, eiendomsmeklere, tannleger, begravelsesbyråer osv. og setter detaljerte krav til hvordan og hvor prisene skal oppgis. Også banker og forsikringsselskaper får strengere krav til prisopplysning fra nyttår.

I 2013 legges ordningen med skattekort om. Det kortet vi mottok i posten før jul blir det siste på papir. For inntektsåret 2014 sendes det ut elektronisk.