Barnløse nektet hjelp fordi mannen var for gammel

Fertilitetsklinikken på Sykehuset Telemark i Porsgrunn nektet å hjelpe et barnløst ektepar, fordi mannen var for gammel. Paret klaget, og fikk medhold av fylkeslegen.

Ektemannen er nemlig 62 år gammel, mens kona er 27, skriver Varden.

I avslaget skriver avdelingssjef Jarl Kahn ved fertilitetsklinikken i Porsgrunn at: «Paret skal være en normal familie som skal bestå av to foreldre, og hvor utsiktene for barnet til å beholde begge til voksen alder er gode.»

Dette har provosert ekteparet: «Avslaget er skammelig, og vi krever ny behandling av vår søknad om assistanse,» skriver de i klagebrevet.

Klagen er blitt behandlet av Fylkesmannen i Telemark, som gir fullt medhold til det ufrivillig barnløse ekteparet.

– Det framkommer uttrykkelig i lovens forarbeider at aldersgrenser og aldersforskjeller som er nevnt, ikke er absolutte. Å fatte avslag utelukkende under henvisning til manglende oppfyllelse av sykehusets egne absolutte aldersgrenser, samsvarer ikke med lovgivers forutsetning, skriver fylkeslege Steinar Aase.

Han pålegger derfor Fertilitetsklinikken å gi paret en ny sjanse.

Les flere nyheter