Høyesterett avviser ankene i Faiza-saken

Høyesterett avviser å behandle ankene fra Shamrez Khan og Håvard Nyfløt i Faiza-saken. De må dermed sitte henholdsvis 19 og 18 år i fengsel.

De to anket over saksbehandlingen og straffeutmålingen i saken om kidnappingen og drapet på 26 år gamle Faiza Ashraf i 2010. 3. februar det året ble Ashraf bortført fra en bussholdeplass i Bærum.

Hun klarte å ringe politiet mens hun lå innesperret i et bagasjerom i en bil, men politiet klarte ikke å spore samtalen presist nok til å finne ut hvor hun var.

Viste hvor liket lå

Khan ble pågrepet samme dag som Ashraf ble bortført. Nyfløt ble pågrepet en uke senere. Nyfløt innrømmet at han bortførte Ashraf på oppdrag fra Khan. Han har også forklart at Ashraf døde ved et uhell. Nyfløt viste politiet hvor han hadde skjult liket.

I Asker og Bærum tingrett ble Nyfløt dømt for forsettlig drap og for bortføringen av Ashraf. Khan ble dømt for medvirkning til bortføringen, men ikke for drapet. Da ble straffen henholdsvis 17 og 8 års fengsel.

Strafferabatt for Nyfløt

Da ankesaken kom opp for Borgarting lagmannsrett, festet ikke retten lit til forklaringen om at drapet var et uhell. Retten konkluderte i stedet med at Faiza Ashraf ble drept med overlegg, og at drapet ble utført på oppdrag fra Khan.

Nyfløt har tidligere forklart at bortføringen var inspirert av TV-serien «Dexter».

Selv om Nyfløt senere trakk forklaringen om at Khan hadde beordret drapet, fikk Nyfløt ett års strafferabatt i dommen fra Borgarting lagmannsrett. En av dommerne tok dissens og ville dømme begge mennene til 19 års fengsel.

Om straffen påpeker Høyesterett at den «ikke kan se (...) at det er et åpenbart misforhold mellom den straffbare handlingen og straffen».Nyfløt og Khan er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til Ashrafs foreldre.

Les også:

Khan anker Faiza-dommen til Høyesterett

Nyfløt anker Faiza-dommen

Les flere nyheter