Pressen krever Treholt-innsyn

Advokat Ane Stokland og Nils Øy i tingretten i Oslo i forbindelse med at tingretten behandler begjæring om tilgang til lydopptak i Treholtsaken torsdag morgen. Foto: Lise Åserud / Scanpix Les mer Lukk

Oslo tingrett startet torsdag behandlingen av begjæringen fra en samlet norsk presse om tilgang til lydopptak fra spionasjesaken mot Arne Treholt i 1985.

Hovedforhandlingene gikk i Eidsivating lagmannsrett, som nektet pressen innsyn i opptakene og deler av dommen av hensyn til rikets sikkerhet.

– Å nekte pressen innsyn i en sak av så stor interesse er et inngrep i pressefriheten, sier NRKs advokat Ane Stokland, som fører saken på vegne av pressen. Hun sier at motparten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), aldri har begrunnet hvorfor de mener opptakene inneholder opplysninger som kan true rikets sikkerhet.

PST har gjentatte ganger avvist pressens krav om innsyn i hele opptaksmaterialet fra rettssaken som endte med at den tidligere byråsjefen i Utenriksdepartementet Arne Treholt ble dømt for landsforræderi i 1985.

Les også: Krever utsettelse

Til sak for å få se Treholt-dokumenter

Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard fører saken på vegne av Politiets sikkerhetstjeneste.

Tingrettsdommer Finn Haugen regner med å ha en avgjørelse klar i løpet av neste uke.

Les også: Treholt får ikke innsyn - klager til Storberget