Terroranke ventes avgjort torsdag

David Jakobsen (t.h.) er en av de siktede i terrorsaken. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix) Les mer Lukk

Borgarting lagmannsrett må vurdere om PST har grunnlag for å sikte de tre terrorsiktede etter bestemmelsen om terrorforbund i straffeloven. Torsdag ventes resultatet av ankene om varetekt.

To av de terrorsiktede, Mikael Davud (39) og David Jakobsen (31), har anket kjennelsen om fire ukers varetekt fra Oslo tingrett forrige mandag. Torsdag ventes det at ankespørsmålet, og med det en ny vurdering av bevisene i saken, blir avgjort.

For den tredje av de siktede, 37 år gamle Shawan Sadek Saeed Bujak, sier forsvarer Arvid Sjødin at det ikke er avgjort om han skal anke.

Bujak ble fengslet senere enn de to andre og fristen for anke går ikke ut før neste fredag.

– Tatt lang tid

Forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn til den utepekte hovedmannen, Mikael Davud, forventet at anken om varetekt skulle bli avgjort onsdag. Da arbeidsdagen var over hadde det likevel ikke falt noen avgjørelse i Borgarting lagmannsrett.

Det kan bety at dommeren i lagmannsretten finner saken vanskelig og vil vurdere bevisene svært nøye før en kjennelse avsies.

– Det har tatt lengre tid enn vanlig. Jeg vet at det er begjært muntlige forhandlinger også i lagmannsretten, men mye tyder vel på at det ikke vil skje og derfor bør en kjennelse komme i morgen, sier Rieber-Mohn til NTB.

Terrorforbund?

Ifølge advokatene til begge som har anket fengslingsspørsmålet, stilles det spørsmål ved om PST har godt nok grunnlag for å ta ut siktelse om terrorforbund. En avgrensning i straffeloven som sier at det ikke er straffbart å forberede terrorhandlinger alene i Norge, er de tre terrorsiktedes sterkeste kort for å svekke PSTs siktelse.

Under utarbeidelsen av endringene i terrorparagrafene i straffeloven ble Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke hørt da de ønsket at også enkeltpersoner skulle kunne straffes for forberedelser til terror i Norge, skriver VG.

Å motbevise at det er inngått noe forbund med noen av de andre siktede blir derfor en av forsvarernes viktigste oppgaver framover, og usbekeren David Jakobsens forsvarere påpeker dette overfor Borgarting lagmannsrett når de nå anker varetektskjennelsen.

– Ante ingenting

– Det eneste Jakobsen har gjort, er å kjøpe en flaske med hydrogenperoksid på forespørsel fra Davud, uten å ane noe om hva innholdet skulle brukes til, sier hans medforsvarer, René Ibsen.

Flaska Jacobsen kjøpte, ble funnet sammen med andre bombeingredienser i kjelleren til Shawan Bujak og skal ifølge VG være det eneste fysiske beviset som knytter de tre sammen.

Også forsvarerne til Bujak og den antatte hovedmannen, Mikael Davud, hevder det ikke finnes bevis for at de tre har gjort en avtale om å begå terror. PST understreker at Oslo tingrett fant dette overveiende sannsynlig da de gikk med på varetektsfengsling av de siktede.

Lovlige forberedelser?

Carl Konow Rieber-Mohn er ikke uten videre enig med PST og deres argumentasjon.

– I motsetning til andre bestemmelser i straffeloven skal terrorbestemmelsene ramme den som planlegger å gjøre noe, ikke den som allerede har gjennomført noe. Dette kan imidlertid også falle inn under det som kalles straffri forberedelse, sier advokaten til NTB.

Han sier at han og medforsvarer, advokat Arild Humlen, er i ferd med å hente inn dokumentasjon fra forarbeidene til terrorlovene for å se hvordan de er ment å skulle fungere.

Foreløpig er ingen dømt i Norge etter lovene som ble innført etter terrorangrepene på World Trade Center i New York i 2001.