FNs menneskerettsråd godtok rapport om Gaza

En israelsk granat eller bombe eksploderer sør på Gazastripen i byen Rafah 13. januar 2009. Foto: Scanpix/EPA. Les mer Lukk

<pFNs menneskerettsråd slutter seg til konklusjonene i en omstridt rapport om krigen i Gaza. Norge stemte avholdende.</p

Goldstone-rapporten  
* Slår fast at både Israel og palestinske væpnede grupper gjorde seg skyldig i krigsforbrytelser og mulige forbrytelser mot menneskeheten.
* Anbefaler at FNs sikkerhetsråd ber Israel og makthaverne på Gazastripen innlede granskinger og etterforskning. Dersom dette ikke blir gjort, bør situasjonen henvises til Den internasjonale straffedomstolen.
Kritikk mot Israel:
* Å ha brukt uforholdsmessig stor makt mot innbyggerne på Gazastripen.
* Blokaden av det palestinske området i forkant av krigen innebar en kollektiv avstraffelse av palestinerne.
* Israels aksjon var rettet mot hele befolkningen og respekterte ikke kravet om å skille mellom sivile og militære mål.
Kritikk mot palestinske grupper:
* Skjøt raketter og granater mot sivile områder i det sørlige Israel, som skapte frykt og førte til at mennesker ble drept eller såret, samt til skader på bygninger. Rakettangrepene skilte ikke mellom militære og sivile mål.
* Det foregikk vilkårlige arrestasjoner og utenomrettslige henrettelser i de palestinske områdene, uten at noen ble straffeforfulgt.
* Rapporten

Nå blir Sikkerhetsrådet bedt om å vurdere hvilke tiltak som bør settes i verk som følge av den såkalte Goldstone-rapporten, som anklager både Israel og Hamas for krigsforbrytelser under krigen i Gaza.

Norge mener rapporten er «viktig og god», men ville ikke støtte resolusjonsforslaget.

- Norge stemte avholdende, det betyr at man verken stemmer for eller imot. Vi har arbeidet hardt for et vedtak som kunne samle bred støtte. Det har ikke vært tilstrekkelig politisk vilje i MR-rådet for å få det til. Særlig har den forhastede spesialsesjonen gjort dette vanskelig, sier underdirektør i Kommunikasjonsenheten til Utenriksdepartementet, Ragnhild Imerslund, til ABC Nyheter.

Les hele Goldstone-raporten her.

- Splittende forslag

Ved voteringen i menneskerettsrådet (MR-rådet) i Genève fredag stemte 25 medlemmer for å godta rapporten, mens 6 stemte mot og 11 avsto stemte avholdende, melder NTB.

Rapporten retter krass kritikk mot Israel for landets krigføring på Gazastripen sist vinter. Goldtsone-rapporten ble publisert i september og konkluderte med at både Israel og Hamas, som regjerer i Gaza, begikk krigsforbrytelser og mulige forbrytelser mot menneskeheten under konflikten.

- Resolusjonen som forelå samlet i Norges øyne ikke tilstrekkelig bred støtte. Forslaget var mer splittende enn samlende, derfor kunne vi ikke stemme for det. Dessuten gir resolusjonen tilslutning til hele rapporten.

- Vi mener rapporten er viktig og god, men vi kan ikke gi den tilslutning i sin helhet, som resolusjonen la opp til. Vi mente det var unødvendig med en tilslutning til rapporten i sin helhet for å kunne følge den opp aktivt, sier Imerslund.

Israelerne blir blant annet kritisert for manglende vilje til samarbeid med FN-utsendinger ledet av den sørafrikanske juristen Richard Goldstone. Men også den palestinske islamistbevegelsen Hamas må tåle hard kritikk.

Til Haag?

Både Israel og Hamas har avvist anklagene i Goldstone-rapporten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa foran fredagens votering i Genève at «alle ansvarlige land» måtte stemme mot rapporten.

USA og EU-landene var blant medlemmene av menneskerettsrådet som stemte nei eller avholdt seg fra å stemme fredag. Israel og USA har rettet skarp kritikk mot rapporten og hevdet at den kan sette arbeidet for fred i Midtøsten i fare.

- Vi jobbet for et konstruktivt vedtak som kunne samle bred støtte, og det var dessverre ikke mulig. En bred støtte ville også gitt oppfølgingsarbeidet større legitimitet og bedre sikre gjennomføring.

- Vi mente det ville være uheldig om en så viktig rapport med mange gode anbefalinger blir offer for den politiseringen vi ofte ser i FN om Midtøstenspørsmål, sier Imerslund.

Rapporten anbefaler å føre dens konklusjoner videre til den internasjonale domstolen i Haag dersom Israel og Hamas ikke gjennomfører troverdige etterforskninger innen seks måneder.

Goldstone kritiserer

Selv Goldstone har kritisert resolusjonen i menneskerettsrådet for kun å ramme Israel og ikke inkludere Hamas.

FN-resolusjonen inneholder en rekke referanser til «nylige israelske brudd på menneskerettighetene i det okkuperte øst-Jerusalem», men nevner ikke Hamas.

- Denne resolusjonen gjør meg trist da den kun inkluderer påstander mot Israel. Det finnes ikke en eneste frase som fordømmer Hamas slik vi har gjort i rapporten. Jeg håper rådet kan modifisere teksten, sier Goldstone til den sveitsiske avisen Le Temps.