Satser gården på frifinnelse

Per Orderud ( t.v.) i samtale med en av sin forsvarere, Harald Stabell under ankesaken i 2002. Les mer Lukk

<pDrapsdømte Per Orderud har tatt opp lån med pant i Orderud gård for å betale privat etterforskning. Håpet er å få rettssaken gjenopptatt og dommen omgjort.</p

Overfor VG bekrefter Orderud at arbeidet til privatetterforsker Tore Sandberg allerede har kostet flere hundre tusen kroner.

For å betale Sandberg har 55-åringen tatt opp lån med pant i den samme gården som retten mener han var villig til å drepe for. De økonomiske rammene for etterforskningen skal for lengst være brutt.

– Livet mitt er allerede ødelagt, men en frifinnelse kan gjøre skaden litt mindre, sier Orderud.

Det er nå gått ti år siden Per Orderuds foreldre og søster ble funnet drept på Orderud gård. Både han, kona Veronica, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerud ble dømt for medvirkning til overlagt drap.

Orderud-saken regnes som norgeshistoriens mest omtalte drapssak.