– Komisk at Brustad er fornøyd

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad med departementsråd Reier Søberg som bisitter før starten på onsdagens høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Statens rolle i transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions. Foto: Heiko Junge / SCANPIX Les mer Lukk

<pDet er komisk at næringsminister Sylvia Brustad (Ap) nå er fornøyd med det hun i påsken var så forbannet og irritert på, mener Høyres Per-Kristian Foss.</p

Foss var kanskje den mest offensive utspørreren da Stortingets kontrollkomité onsdag holdt åpen høring om Brustads håndtering av Aker-saken.

Han avbrøt statsråden når han mente hun gjentok seg selv eller ikke svarte presist.

Men etter seansen var Foss alt annet enn fornøyd med Brustads svar. Han mener statsråden var uklar på flere punkter, og at hun ikke har overbevist noen om at staten på noe tidspunkt fortalte Aker at de ikke bare kunne forholde seg til statens styrerepresentant i Aker Holding.

Brustad mener at selskapet i tillegg måtte informere staten direkte ved departementets eierskapsavdeling.

– Jeg konstaterer at Aker var i god tro når de trodde det var tilstrekkelig å informere statens representant i Aker Holdings styre. Verken aksjonæravtalen eller aksjeloven tilsier noe annet, sier Foss til NTB.

Fulgte juridiske råd

Striden mellom staten og Røkkes Aker om hvorvidt Aker Solutions omstridte kjøp av fem selskaper fra Aker burde vært behandlet på generalforsamling, bunner også i ulik tolkning av en paragraf i allmennaksjeloven og et punkt i aksjonæravtalen.

Men verken Brustad eller tidligere næringsminister Dag Terje Andersen tok selvkritikk på de avtalene som er inngått.

Dag Terje Andersen var næringsminister da staten sammen med svenske Saab/Investor kjøpte seg inn i Aker Solutions gjennom Aker Holding i 2007.

– Vi brukte de fremste jurister i landet. De råd de ga, fulgte vi, forklarte Andersen.

Departementsråd Reier Søberg, som flankerte begge statsrådene under høringen, bekreftet at det ikke på noe tidspunkt var diskusjon om bestemmelsen i aksjeloven (paragraf 3.8) da aksjonæravtalen ble utformet.

En bekreftelse

At Røkkes Aker nå går med på å behandle den omstridte transaksjonen på generalforsamling i juni, bekrefter ifølge Brustad at statens forståelse hele tiden har vært riktig.

Nøyaktig samme formulering brukte tidligere næringsminister Dag Terje Andersen om det faktum at partene nå er blitt enige om å presisere aksjonæravtalen:

– Presiseringen er ikke et bevis på at det er hull i avtalen, men et bevis på at statens forståelse var riktig, sa Andersen.

Staten inn i valgkomiteen

En nyhet kom fram under høringen. Staten blir representert i valgkomiteen til Aker Solutions Asa.

Større innflytelse er målet med denne representasjonen, men styrerepresentant er det ikke naturlig eller hensiktsmessig for staten å ha i Aker Solutions, ifølge departementsråd Reier Søberg.

Bakgrunnen er at staten som deleier ikke ønsker å sitte tett på de daglige industrielle avgjørelser og disposisjoner i Aker Solutions, som staten indirekte eier 12 prosent av gjennom sin eierandel på 30 prosent i Aker Holding. Denne aksjeposten ble kjøpt for 4,9 milliarder kroner i 2007.

Staten har ingen erfaring med eierskap i holdingselskaper. Eierskapet i Aker Holding er det eneste av denne typen staten er inne i, kom det fram under høringen.

Tidligere næringsminister Dag Terje Andersen avviste at det var Kjell Inge Røkke som tok initiativet til kontakten som resulterte i statens Aker-investering. Derimot bekreftet han at LO, først og fremst ved tillitsvalgte i Aker, var aktive for å få staten til å gå inn etter at Akers sonderinger om et samarbeid med Hydro var falt i fisk. (©NTB)