Klar for islandsk EU-søknad

Fiskeridepartementet forbereder seg på de økonomiske konsekvensene av eventuelt islandsk EU-medlemskap. Les mer Lukk

<pFiskeridepartementet forbereder seg på at Island kan komme til å søke om medlemskap i EU. </p

– Vi gjør det vi tror er mest fornuftig for å være beredt, sier ekspedisjonssjef Magnor Nerheim i Fiskeridepartementet til Aftenposten.

Han sier at det er kompetanse i departementet både for forholdet til EU og til Island, og at det er ansatte som var med på forhandlingene med EU i 1993-94.

Fiskeri og landbruk er unntatt fra EØS-avtalen. Om islandsk landbruk får full markedsadgang i EU, blir Norge lite berørt. Når det gjelder fisk derimot, er Island en viktig aktør.

Det er først og fremst når det gjelder sild og sjøkreps, som Island har mye av, at et islandsk EU-medlemskap for konsekvenser for Norge. Islandsk torsk er så godt som tollfri i EU allerede.