Fikk over to millioner

Anders Talleraas flankert av Liv Signe Navarsete. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

<pTidligere stortingsmann Anders Talleraas skal ha fått mest i urettmessig pensjon. </p

Oslo (NTB): Riksrevisjonen offentliggjorde onsdag beløpene de seks tidligere stortingsrepresentantene urettmessig har fått utbetalt i pensjon, men sørget for at navnene i rapporten var sladdet.

Dagsavisen, som avslørte de feilaktige utbetalingene, har imidlertid knyttet den enkelte utbetaling til navngitte representanter.

Det største beløpet som urettmessig er utbetalt til en enkelt pensjonist, er 2.142.140 kroner. Ifølge Dagsavisen er det tidligere parlamentarisk leder i Høyre, Anders Talleraas, som har fått denne utbetalingen.

Den neste Riksrevisjonen nevner, har mottatt 194.370 kroner i uberettiget stortingspensjon. Det skal ifølge Dagsavisen være tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Bondevik står likevel i en særstilling fordi han forsto at pensjonen skulle opphøre. Han betalte derfor pensjonsbeløpet tilbake fra den dagen han fikk fast arbeid. Slik reglene er, skulle han imidlertid tilbakebetalt all pensjon for hele kalenderåret, også for den tiden han ikke hadde annen inntekt. Reglene fastslår nemlig at det er samlet inntekt for hele kalenderåret som skal avgjøre om han er berettiget til pensjon eller ikke. Går normal inntekt over samlet beløp for pensjon på årsbasis, blir hele pensjonsbeløpet uberettiget.

Én av representantene på lista har fått utbetalt 536.195 kroner for mye. Det skal være Magnus Stangeland (Sp).

Thorbjørn Berntsen (Ap) skal uberettiget ha fått utbetalt 503.250 kroner.

Erik Dalheim (Ap) skal være den som etter Talleraas har hatt ordningen lengst. Han har fått 1.351.020 kroner for mye, mens Hallgrim Berg (H) skal ha fått 638.550 kroner for mye.

Riksrevisjonen har også vurdert andre representanter uten at det er blitt konkludert fordi opplysningene har vært mangelfulle. (©NTB)