- Mangel på respekt for rett til egen matproduksjon

<pÅrsaken til bruddet i WTO-forhandlingene ligger i mangelen på respekt for u-landenes behov for å sikre matproduksjon til egen befolkning, mener Norges Bondelag.</p

Dette er en kommentar fra leder i Norges Bondelag, Pål Haugstad.


Han sier det utkastet som lå på bordet var så langt fra Bondelagets krav til en avtale at det ikke er mulig å se for seg at de skulle støtte en avtale med dette utgangspunktet.

Klarer seg uten avtale

Haugstad var selv til stede under møtene fredag da det så ut til at det gikk mot en ny avtale som omfattet landbruksprodukter.

Bondelagets nestleder, Eli Reistad, var i Genève da bruddet kom. Til NTB sier hun at det for Norges Bondelag ikke har vært noe «must» å få til en ny WTO-avtale.

– Vi klarer oss godt med den gamle avtalen og ønsker i hvert fall ikke å bytte den ut med en ny som er dårligere, sier hun.

Reistad er dessuten av den oppfatning at et brudd som USA er involvert i betyr at det ikke kommer noen flere utspill fra amerikansk side før landet har fått en ny president.

Må tenke nytt

Haugstad sier WTO-forhandlingene i for liten grad har tatt hensyn til de naturgitte forhold for å drive landbruk i Norge. Samtidig understreker han at både utenriksministeren og landbruksministeren har arbeidet aktivt under forhandlingene for å sikre norske landbruksinteresser best mulig.

Haugstad mener matsituasjonen i verden tilsier at alle land må tenke nytt. Produkter som eksporteres, bør underlegges strenge regler for støtte, særlig varer som ødelegger for u-landenes egne markeder.

– Jordbruk som produserer for egen befolkning må derimot kunne beskyttes og støttes, sier lederen i Norges Bondelag.