Tålte ikke mild høst

Foto: Scanpix. 
Lungebetennelse – som trolig hadde sammenheng med en mild og fuktig høst – førte til at moskusstammen på Dovrefjell ble sterkt redusert fra 2006 til 2007.

Det er anslått at 71 av 276 dyr døde etter å ha blitt rammet av infeksjon fra bakterier i Pasteurella-familien. Smitten rammet fra august og utover høsten 2006, går det fram av en artikkel som Veterinærinstituttet har publisert på sitt nettsted. Artikkelen bygger på en rapport skrevet av Bjørnar Ytrehus og forskerkolleger.

Sykdomsutbruddet blir satt i sammenheng med at sensommeren 2006 var blant de varmeste som er registrert på Dovrefjell siden målingene på værstasjonen Fokstugu startet i 1926. Gjennomsnittstemperaturen for august og september var 10,6 grader, 3,2 grader over normalen.

Faresignal

Artikkelen inneholder også noen betraktninger om konsekvensene for moskusstammen dersom klimaendringer gir en mer varig temperaturøkning

«Det har vært en betydelig temperatur- og fuktighetsøkning på Dovrefjell de siste 20-30 årene, og ekstremsituasjonen i 2006 kommer på toppen av dette. Spørsmålet er om vi nærmer oss grensen for hva moskusen tåler med tanke på temperatur- og fuktighetsforhold. Et sykdomsutbrudd i 2006 er ingen sensasjon og heller ikke urovekkende dersom det dreier seg om en éngangshendelse. Men man mener at forekomsten, intensiteten og varigheten av hetebølger vil øke i framtiden. Om det er slik, så kan vi forvente flere utbrudd, noe som vil ha dramatiske konsekvenser for den lille og isolerte moskusbestanden på Dovrefjell», heter det.

Varierer kraftig

Forskerne viser også til tidligere temperatursvingninger, og opplyser at sommertemperaturen har variert kraftig på Dovrefjell det siste hundreåret.

Begynnelsen av 1900-tallet var nokså kjølig, men ble fulgt av en oppvarming fram mot 1930-tallet. Fra 1940-årene mot slutten av 1970-årene falt temperaturen. Men fra 1985 har gjennomsnittstemperaturen for august og september økte med 0,16 grader per år. Parallelt med denne temperaturøkningen, og som en naturlig konsekvens, har luftfuktigheten siden 1973 økt med cirka 20 prosent på Dovrefjell, blir det opplyst.

Forskerne mener at «den relativt ekstreme temperaturen og luftfuktigheten» høsten 2006 er den viktigste faktoren for sykdomsutbruddet som førte til at cirka 25 prosent av moskusstammen døde på grunn av lungebetennelse. (©NTB)