Victor (5) ber politikerne om å bevare naturen

Miljøagent Victor Stenberg Larsen (5 år) overrakte torsdag boka «Norsk natur-farvel?» til Stortingets visepresident Carl I. Hagen og representanter for samtlige partier på Stortinget. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX Les mer Lukk

Fem år gamle Victor kom torsdag med en klar melding til Carl I. Hagen (Frp) og stortingsrepresentanter fra samtlige politiske partier: Ta vare på naturen for barnas skyld.

Miljøagent Victor Stenberg Larsen (5 år) overrakte torsdag boka «Norsk natur-farvel?» til Stortingets visepresident Carl I. Hagen og representanter for samtlige partier på Stortinget. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

– Spar noe til meg! sier fem år gamle Victor Stenberg Larsen.

Miljødetektiven Victor har sortert søppel i Kapellveien barnehage i Oslo i to år, og han har et klart svar på hvorfor det er så viktig å ta vare på naturen:

– Jo, fordi hvis ikke vi har trær, har ikke fuglene noe sted å sette seg. Da må de sitte på taket, og det er ikke noe særlig, sier Victor til NTB.

Sammen med Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Miljødetektivene troppet Victor opp på Stortinget torsdag formiddag.

Norsk natur – farvel?

Der overrakte han boken «Norsk natur – farvel?» til visepresident Carl I. Hagen og representanter fra alle partiene på Stortinget.

Forfatterne av boken, Bredo Berntsen og Sigmund Hågvar, fastslår at den uberørte norske naturen er i ferd med å forsvinne.

Carl I. Hagen synes Victors budskap er viktig, men mener det i tillegg til naturen, er flere forhold å ta hensyn til.

– Vi er opptatt av å skape arbeidsplasser, og av at folk skal få lov til å ferdes i naturen. De ulike hensynene må veies opp mot hverandre, sier Hagen til NTB.

Inga Marte Thorkildsen (SV) – en av dem som fikk bok – presiserer at verken Victor eller naturen har stemmerett.

– Dette var en verdig markering av FNs biomangfolddag. Måten dagen ble markert på, viser at vi som politikere tar viktige beslutninger som får konsekvenser også for dem uten stemmerett, sier Thorkildsen.

5 prosent villmark

Organisasjonene bak stuntet representerer tre generasjoner natur- og miljøvernere som alle kjemper for å bevare mangfoldet i naturen.

– Måten vår generasjon har brukt og forbrukt norsk natur er ikke et eksempel til etterfølgelse. Vi er ved en kritisk korsvei når det gjelder å bevare norsk natur, sier generalsekretær Jan Thomas Odegard i Norges Naturvernforbund.

Arealforandringer som følge av utbygging og oppdeling er den viktigste enkeltårsaken til at arter er truet. I Sør-Norge gjenstår kun 5 prosent villmark.

Leder i Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum, mener at den nye naturmangfoldloven må overordnes alt annet lovverk hvis den skal nytte.

– Dessuten må loven gjelde både på land og i havet. All norsk natur fortjener beskyttelse, sier Gjærum.

Organisasjonene inviterte samme ettermiddag politikerne til et fagseminar om naturmangfoldloven. Bare én politiker møtte opp. (©NTB)