Lasteskip har strandet utenfor Gibraltar

Et lasteskip med flere hundre tonn olje har strandet utenfor Gibraltars østkyst. Strandingen skyldes en kollisjon, ifølge lokale medier.

GBC Online skriver at det er en kollisjon med tankskipet Adam LNG som forårsaket strandingen. Myndighetene i Gibraltar opplyser at skipet, OS 35, ligger rundt 200 meter fra land.

Skipet er lastet med 183 tonn tung fyringsolje, 250 tonn diesel og 27 tonn smøreolje og var på vei til Vlissingen i Nederland, skriver myndighetene. Det er ifølge MarineTraffic 178 meter langt og 28 meter bredt.

Baugen på skipet hviler på havbunnen på 17 meters dyp med en slagside på bare 3 grader mot styrbord. Havnemyndighetene vurderer situasjonen fortløpende.

Kapteinen har avgjort at alle de 24 i skipets mannskap skal bli værende om bord. Skipet flagger til Tuvalu.

En gruppe dykkere skal tirsdag morgen undersøke delen av skipet som er under vann. Myndighetene bemerker at det er høyvann klokka 5.30, noe som kan endre situasjonen.