Største renteøkning på 22 år i Sverige

Den svenske riksbanken hever styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 0,75 prosent.

Det er den største renteøkningen i landet siden februar 2000.

I flere land i verden er styringsrenten blitt hevet den siste tiden. Dette blir gjort for å bekjempe inflasjonen, ettersom energi- og matvareprisene har steget blant annet på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.

I Norge ble styringsrenta også hevet med 0,5 prosentpoeng forrige uke. Den norske styringsrenta er nå på 1,25 prosent.